Misyonumuz

Dünyada ve ülkemizde, üniversitelerin ilgili kurumları ile işbirliği ile kadın sorunlarına ve cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek,

Yurt içinde ve dışında kadın ve aile sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları, çalışmaları izlemek ve duyurmak,

Merkezin hedefleri doğrultusunda çeşitli alanlarda araştırma yapmak,

Eğitime yönelik etkinliklerde bulunmak,

Kadın ve aile ile ilgili çalışmalara, araştırmalara, plan ve programlara katılmak, bu konularla ilgili çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve olumlu sonuçların ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı