Mevzuat Değişiklikleri ve Akademik Takvim
- Üniversitemiz Senatosunun 30/06/2021 tarihli ve 2021/07 sayılı oturumunda kabul edilen mevzuat, mevzuat değişiklikleri ve takvim aşağıda yer almaktadır.
 
  • 2547 Sayılı Kanunun 44 (c) Maddesi Uygulama İlkeleri değişikliği karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Uygulama İlkelerinin son hali için tıklayınız.)
   
  • Yüzde On (%10) Başarı Sıralaması Yönergesi için tıklayınız.
 
  • Yaz dönemi sonrası yapılacak olan Mezuniyet Sınavı Takvimi için tıklayınız.