Doktor Öğretim Üyesi Mete Yusuf Ustabulut

"Afganistan’ın Dil Politikası ve Afganistan’da Türkçe Eğitimi Tarihi", Fahri Temizyürek, Erol Barın, Mete Yusuf Ustabulut, Türkbilig, 2017

"İki Dilli Türk Çocuklarının Sesli Okuma Hataları Üzerine tespit ve Öneriler Romanya Örneği", Mehmet Kara, Mete Yusuf Ustabulut, Intenationel Journal of Language Education And Teaching, 2016

"ROMANYA’’DA TÜRK DİLİ TARİHİ VE DOBRUCADAKİ (KÖSTENCE) TÜRKOLOJİ EĞİTİMİ", Mete Yusuf Ustabulut, Kürşad Kara, İstanbul Aydın Tömer, 2017

"Yansıtıcı Düşünme Becerileri Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin Gelişimine Etkisi", Mete Yusuf Ustabulut, Mehmet Kara, Bayburt Eğitim Fakültesi, 2019

"Yurt Dışındaki Türk çocuklarının Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesi için Yapılabilecek Etkinlikler", Fahri Temizyürek, Mete Yusuf Ustabulut, Yeni Türkiye, 2013

"TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEDE KONUŞMA VEYAZI DİLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Emrah Boylu, Mete Yusuf Ustabulut, Pınar Çal, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (teke) Dergisi, 2018

"Effects Of Augmented RealityTechnology Usage On Students’xxMotivation And Success Of WordLearning In Teaching Turkish As AForeign Language”,", Gizem Berk, Rifat Ramazan Berk, Mete Yusuf Ustabulut, (18.04.2018-22.04.2018), 27th International Conference on Educational Sciences, 2018, 2018

"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen “A2” Seviye Öğrencilerin Yazım Yanlışlarının Belirlenmesi: Afganistan Örneği", Rifat Ramazan Berk, Mete Yusuf Ustabulut, Selahattin Tokel (18.04.2018-22.04.2018), 27th International Conference on Educational Sciences, 2018., 2018

"Using InformationTechnologies As AMeasurement Tool InTeaching Turkish As AForeign Language: KahootSample", Rifat Ramazan Berk, Gizem Berk, Mete Yusuf Ustabulut, (18.04.2018-22.04.2018), Ices Uebk 2018, 2018

"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitiminde Yansıtıcı Düşünme Araçlarından Yararlanma", Mete Yusuf Ustabulut, (23.10.2019-27.10.2019), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 2019

"Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dede Korkut Hikâyelerinden Yararlanma", Mete Yusuf Ustabulut, (25.04.2019-25.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu (25-27 Nisan 2019 - Bayburt ), 2019

"Detection Of Spelling Mistakes OfA2 Level Students In LearningTurkish As A Foreign Language:Afghanistan Sample", Mete Yusuf Ustabulut, Rifat Ramazan Berk, Selahattin Tokel (18.04.2018-22.04.2018), 27th International Conference on Educational Sciences, 2018

"Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinin Ölçme Aracı Olarak Kullanılması: Kahoot Örneği", Rifat Ramazan Berk, Gizem Berk, Mete Yusuf Ustabulut, (18.04.2018-22.04.2018), 27th International Conference on Educational Sciences, 2018, 2018

"Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçmesiz Ölçme Değerlendirme", Fatih Kana, Emrah Boylu, Mete Yusuf Ustabulut, (27.04.2017-29.04.2017), • 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2017

"Kalıtım Konusunun Öğrenilmesine Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma", Ufuk Töman, Mete Yusuf Ustabulut, (11.10.2018-13.10.2018), 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018

"’xxUzak’xx Şehirlerde Üniversite, Kent Kimliği ve Kentsel Algı İlişkisi: Bayburt İli Örneği", Mete Yusuf Ustabulut, Savaş Keskin, (09.04.2018-11.04.2018), 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, 2018

"İki Dillilere Türkıye Türkçesi Öğretiminde 5E Modeli,", Mete Yusuf Ustabulut, (13.09.2013-16.09.2013), Uluslararası Türkçe Sempozyumu, 2013

"Kuram ve Uygulamada Türkçe Eğitimi", Süreç Temelli, Pegem Akademi, BAĞCI AYRANCI, 978-625-7052-10-8, 177-182, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Yabancılara Türkçe Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Anlam Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Etkili İletişim", Lisans, Türkçe, 3

"Öğretim Teknolojileri", Lisans, Türkçe, 4

"Özel Öğretim Yöntemleri 2", Lisans, Türkçe, 4

"Geleneksel Türk Tiyatrosu", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitimde Güncel Sorular", Lisans, Türkçe, 2

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans, Türkçe, 4

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Aile İçi İlişkiler ve İletişim", Lisans, Türkçe, 2

"Dinleme Eğitimi", Lisans, Türkçe, 4

"Genel Sekreter Yardımcısı"

"Özel Kalem Müdürü"

"Müdür"

"Yunus Emre Enstitüsü", Eğitim Koordinatörü- Müdürlük, 2012-2015, Kamu

"Cumhurbaşkanlığı", Koordinatör, 2019, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 - 2019 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (dr), Gazi Üniversitesi
2012 - 2014 Yüksek Lisans Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi
2008 - 2012 Lisans Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi