Meslek Yüksekokulu Kurulları

MESLEK YÜKSEKOKULU KURULLARI

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Metin UÇURUM   Başkan
  Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN   Üye
  Doç. Dr.  Ömer DEMİR   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi  Emine TAŞ   Üye
  Dr.Öğretim Üyesi  Hamit Emre KIZIL   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Yaşar ERDOĞAN   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi  Fatih DEMİR   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini GENEL SEKRETERLİK birimi yürütmektedir.