Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Web Sitemizi Güncelleme Çalışmalarına Devam Ediyoruz
Değerli Bayburt Üniversitesi Çalışanları ve Paydaşları!

Sizlere önemli bir güncelleme ve gelişme iletmekten mutluluk duyuyoruz. 19.01.2024 tarihinde gerçekleştirilen Birimlerin Web Sayfalarında Yer Alması Gereken Dokümanlar toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, birim düzeyindeki web sayfasında görünür ve erişilebilir olması gereken dokümanlar için başlatılan ön çalışmalar büyük bir özenle sürdürülmektedir. Bu süreçte, web sayfamızın kullanıcı deneyimini artırmak ve içeriklerimizi daha erişilebilir hale getirmek amacıyla bir dizi iyileştirme çalışması başlatılmıştır. Özellikle Entegre Kalite Yönetimi çalışmaları ve şifreli dokümanlar için geliştirilen öneriler değerlendirme aşamasındadır. Bu sayede, kalite yönetim süreçlerimizi daha etkili bir şekilde paylaşarak paydaşlarımıza daha kapsamlı bir bilgi sunma amacındayız. 
İyileştirme çalışmalarımız sonucunda web sitesi deneyimini daha kaliteli paylaşmaktan memnuniyet duyacağız...
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı