LİDERLİK - YÖNETİM VE KALİTE POLİTİKASI
Bayburt Üniversitesi Liderlik-Yönetim ve Kalite Politikası :
 
 • Bayburt Üniversitesi’nde misyona, vizyona, belirlenen hedeflere ve uluslararasılaşmaya yönelik kalite güvencesi kültürünü yaygınlaştırma.
 • Liderlik yaklaşımlarını kalite güvencesi kültürünün gelişimini destekleyecek şekilde sürdürmek.
 • Yönetim süreçlerine PUKÖ (Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma) döngüsünü uygulamak.
 • Kalite güvencesi çalışmalarını, üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayandırmak.
 • Öğrencilerle üniversite arasında uyumu ve öğrenciler arasında kültürel etkileşimi sağlamak.
 • Öğretim elemanlarının akademik çalışma ve eğitim-öğretim koşullarını iyileştirmek.
 • Akademik ve idari personelin kalite süreçlerini sahiplenmesini ve kaliteyi temel görevlerinden biri olarak görmelerini sağlamak.
 • Dış paydaşların kalite güvencesi kültürünü benimsemelerini sağlamak.
 • Bayburt Üniversitesi’nde tüm faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 • Bayburt Üniversitesi’nde tüm süreçlerin, etik ilkeler ve görev tanımlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Stratejik Planda yer alan temel değerlere bağlı kalarak; kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanan bir yönetim politikasını benimsemek.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı