Mobile Logo Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
KVK Öğrenci
Öğrenci KVK Kanunu
KVK Kanunu Kapsamında Öğrencilerimizden İstenilen Formlar
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslara Üniversitemizde titizlikle uyulması ve uygulanması hedeflenmiştir. Bu amaçla kayıt dondurma, özel öğrencilik talebi, mazeret sınavları, yaz okulu başvuruları, yatay geçiş gibi işlemlerde gerekli evrakları verirken ekte belirtilen formlarında doldurulması gerekmektedir. KVK kapsamında ekte belirtilen formları vermeyen öğrencilerimizin başvuru evrakları eksik sayılıp işleme alınmayacaktır.
Bilgilerinize..


KVK Mevzuatı Uyarınca Öğrenci Aydınlatma Metni
KVK Mevzuatı Uyarınca Öğrenci Açık Rıza Metni (mazeret sınavları için)
KVK Mevzuatı Uyarınca Özel Öğrenci Aydınlatma Metni
KVK Mevzuatı Uyarınca Yatay Geçiş Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
KVK Mevzuatı Uyarınca Yaz Okulu Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
KVK Mevzuatı Uyarınca Kayıt Dondurma Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı