Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Osman Gündüz
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tuğba Akkoyun Koç
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Güzel
Üye Doktor Öğretim Üyesi Gazi Özdemir
Üye Araştırma Görevlisi Doktor Rifat Ramazan Berk
Üye Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Aslan
Üye Öğretim Görevlisi Aslıhan Aytaç