Yüksekokul Yönetim Kurulu

Üye Profesör Doktor Emin Erdem
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Profesör Doktor Metin Uçurum
Başkan Doçent Doktor Murat Kul
Üye Öğretim Görevlisi Hüsniye Bülbül
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ramazan Ceylan