Başkan Doçent Doktor Murat Kul
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hüsniye Bülbül
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ramazan Ceylan
Bölüm Başkanı Üye Rekreasyon Doçent Doktor Mutlu Türkmen
Bölüm Başkanı Üye Spor Yöneticiliği Doçent Doktor Mutlu Türkmen
Bölüm Başkanı Üye Antrenörlük Eğitimi Doçent Doktor Murat Kul
Bölüm Başkanı Üye Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi Sermet Toktaş

Raportör Fakülte Sekreteri Şahin Gökçenoğlu