Enstitü Kurulu

Başkan Doçent Doktor Fatih Gürbüz

Üye Doçent Doktor Cem Kahya
Üye Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Üye Doçent Doktor Murat Kul
Üye Doçent Doktor Musa Artar
Üye Doçent Doktor Ömer Demir
Üye Doçent Doktor Özkan Bayram
Üye Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Üye Doçent Doktor Turgut Bayramoğlu
Üye Doçent Doktor Zehra Can
Üye Doktor Öğretim Üyesi Murat Çolak
Üye Doktor Öğretim Üyesi Hamdi Türkoğlu
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman
Üye Doktor Öğretim Üyesi Celal Boyraz
Üye Doçent Doktor Hayriye Şengün
Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Profesör Doktor Hamdi Güleç

Raportör Enstitü Sekreteri Mehmet Çakmak