Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Profesör Doktor Sedat Maden

Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Profesör Doktor Rabil Ayazoğlu
Üye Profesör Doktor Rafet Metin
Doçent Doktor Doçent Doktor Gürkan Yıldırım
Üye Doçent Doktor Mustafa Albayrak
Üye Doktor Öğretim Üyesi Kürşad Kara

Raportör Fakülte Sekreteri Mustafa Kansız