Kontrol Ortamı Standartları (KOS)
Standart-1: Etik Değerler ve Dürüstlük
Kontrol Ortamı Standartları (1)                                                                                
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Etik İlkeler
Bilimsel Araştırma, Yayın ve Değerlendirme Etiği
Akademik Yönetim Etiği
Eğitim Öğretim Etiği
Etik Davranış İlkeleri
Hizmet Etiği
Öğretim Elemanlarının Yükümlülükleri

Standart-2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
Kontrol Ortamı Standartaları (2)                                                                  
Misyonumuz ve Vizyonumuz
Organizasyon Şeması

Görevler ve Görev Tanımları
Yönetim 
Dekan
Dekan Yardımcısı-Eğitim-Akademik
Dekan Yardımcısı-İdari
Fakülte Sekreteri
Bölüm Başkanı

> Akademik
Bölüm Başkan Yardımcısı
Anabilim Dalı Başkanı
Öğretim Üyesi

Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
> İdari
Yazı İşleri
İnsan Kaynakları
Tahakkuk / Mutemet
Taşınır
Satın Alma
Dekan Sekreteri
Bölüm Sekreteri
İdari ve Teknik Hizmetler
Fotokopi ve Baskı
Bilgi İşlem
Optik Okuyucu
Güvenlik
Hizmetli
Hassas Görevler
      HG EK-1 Hassas Görev Tespit Formu 
      HG EK-2 Hassas Görev Envanteri
      HG EK-3 Hassas Görev Listesi

Standart-3: Personelin Yeterliliği ve Performansı
Kontrol Ortamı Satandartları (3)
İnsan Kaynakları Yönetimi

Standart - 4: Yetki Devri
Kontrol Ortamı Standartları (4)
Yetki Devri
      YD EK-1 Fakülte Sekreteri İmza Yetkisi
      YD EK-2 Dekan Yardımcısı (Eğitim-Öğretim) İmza Yetkisi
      YD EK-3 Dekan Yardımcısı (İdari) İmza Yetkisi


 
 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı