Kamu Hizmet Sunum Bilgileri

Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere 31/07/2010 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Esaslar Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca hazırlanan Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza ait hizmet envanteri ve hizmet standartları vatandaşlarımız bilgilerine sunulmak üzere yayımlanmıştır.

Kamu Hizmet Envanteri 
Kamu Hizmet Standartları

envanter-shmyo hizmet-envanteri