Kalite İzlencesi
2022 YILI KALİTE İZLENCESİ
Sıra Tarih Toplantı/Faaliyet Adı Toplantı/Faaliyet Notları
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı