Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
KALİTE HEDEFLERİ
Bayburt Üniversitesi 2022 Yılı Kalite Hedefleri :
 
  • Bayburt Üniversitesi "Entegre Kalite Yönetim Sistemi" gereklerini uygulamak ve geliştirmek , personelin mesleki ve bireysel gelişimlerini sağlamak üzere ; 2022 yılında ortalama 3 saat/kişi eğitim alınmasını sağlamak.
  • Hizmet kapasitesini geliştirmek , hizmet alanların beklentilerini karşılamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ; 2022 yılı sonuna kadar lisans , yüksek lisans , doktora alanlarında en az dört yeni bölümün açılmasını sağlamak.
  • Araştırma-Geliştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmaları bir önceki yıla göre %20 artırmak.
  • Hizmet kapasitesindeki artışı dikkate alarak , 2022 yılı sonuna kadar akademik personel sayısını bir önceki yıla göre %10 artırmak.
  • Bayburt Üniversitesince verilen eğitim-öğretim hizmetli ile çalışan memnuniyet oranında , bir önceki yıla göre en az %10 iyileşme sağlamak.
  • Bayburt Üniversitesi'nde kurulacak "Entegre Kalite Yönetim Sistemi" nin çerçeve standardı olan ISO 9001-2015 kapsamında bir Kalite Yönetim Sistemi - KYS kurulması çalışmalarını 2022 yılı Aralık sonuna kadar tamamlamak ve belgelendirme başvurusu için hazır hale gelmek.
  • Bayburt Üniversitesi'nde "Entegre Kalite Yönetim Sistemi" kurulması için gerekli eğitimlerin ve YÖKAK Hizmet Akreditasyonu süreçlerinin etkin yürütülmesine yönelik danışmanlık hizmetinin alınması amacıyla Temmuz 2022 sonuna kadar bir proje hazırlamak ve gereken mali ve teknik desteği sağlamak üzere KUDAKA'ya sunmak.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı