Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İŞLETME BÖLÜMÜ
Ana Müfredat            (2012 Yılı ve Öncesi Kayıtlı Öğrenciler için)
Bologna 1                   (2013 -2017 Yılları arası Kayıtlı Öğrenciler için)
Bologna 2                   (2018 yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler)
Yayın Tarihi: 
Yukarı