İlahiyat Programı öğrencilerinin dikkatine!
Üniversitemiz Senatosu tarafından İlahiyat Fakültesi Formasyon dersleri eklenmiş müfredata tabii 4. sınıf İlahiyat programı öğrencilerine haftalık 48 saati (54 ECTS) aşmayacak şekilde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında eğitim verilmesinin uygun olduğuna karar verildi.