İç Kontrol-Ön Mali Kontrol
  • İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarını uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

  • Ön mali kontrol görevini yürütmek,

  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

***Birimimizle ilgili belge ve dokümanlara, "Dokümanlar " menüsünden ulaşabilirsiniz...