Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Cengiz

"Investigation of ammonia stripping with a hydrodynamic cavitation reactor", Atila Taşdemir, İbrahim Cengiz, Ergün Yıldız, Yalçın Kemal Bayhan, Ultrasonıcs Sonochemıstry, 2020

"Investigation of ammonia stripping with a hydrodynamic cavitation reactor", Atila Taşdemir, İbrahim Cengiz, Ergün Yıldız, Yalçın Kemal Bayhan, Ultrasonics Sonochemistry, 2020

"The effect of initial pH and retention time on boron removal by continuous electrocoagulation process", Alper Erdem Yılmaz, Murat Tolga Yılmaz, İbrahim Cengiz, Okan Tarık Komesli, Theoni Massara, Simos Malamis, Stanchev Peyo, Evina Katsou, Inglezakis Vasileios, Desalination And Water Treatment, 2018

"Performance investigation of a jet loop membrane bioreactor for thetreatment of an actual olive mill wastewater", Nejdet Değermenci, İbrahim Cengiz, Ergün Yıldız, Alper Nuhoğlu, Journal of Envıronmental Management, 2016

"Elektrooksidasyon Prosesi ile Sızıntı Suyu Arıtımına Akış Hızının Etkisinin İncelenmesi", Alper Erdem Yılmaz, Okan Tarık Komesli, İbrahim Cengiz, Merve Sakarya, Yeşim Dede (06.12.2018-07.12.2018), 1st International Potable Water And Waste Water Symposium, 2018

"The Investigation of Flow Rate Effect on Leachate Treatment byElectrooxidation Process", Alper Erdem Yılmaz, İbrahim Cengiz, Yeşim Dede, Merve Sakarya (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advancedengineering Technologies, 2019

"Investigation of the effect of particulate size and stirring rate on copper removal from aqueous solutions with thermal drying-incineration waste", Sinan Kul, Atila Taşdemir, İbrahim Cengiz, (26.11.2018-28.11.2018), International Syposium on Applied Sciences And Engineering, 2018

"The Investigation of pH Value and Current Density Effects on DomesticWastewater Treatment by Electrocoagulation Process in The Batch System", Alper Erdem Yılmaz, İbrahim Cengiz, Yeşim Dede, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Ammonia Stripping in Continuous Hydrodynamic Cavitation Reactor", Atila Taşdemir, İbrahim Cengiz, Ergün Yıldız, Yalçın Kemal Bayhan, (10.10.2019-12.10.2019), Tmmob–çmo, Xııı. Ulusal- I. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, 2019

"The Effect of Initial pH and Retention Time on Boron Removal by Continuous Electrocoagulation Process", Alper Erdem Yılmaz, İbrahim Cengiz, Murat Tolga Yılmaz, Okan Tarık Komesli, Theoni Massara, Peter Stanchey, Evina Katsou (21.09.2017-24.09.2017), 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 2017

"Hibrit MBR’ler ile Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması: Biyofilm ve Kavitasyon Destekli MBR Sistemleri", İbrahim Cengiz, Ergün Yıldız, Alper Nuhoğlu, Nejdet Değermenci, (18.04.2017-20.04.2017), Membran Biyoreaktör Teknolojileri Çalıştayı, 2017

"Drinking Water Treatment in Submerged Hollow Fiber Microfiltration Effect of Backwashing", Ergün Yıldız, İbrahim Cengiz, Nejdet Değermenci, Alper Nuhoğlu, Arzu Kop, (18.08.2016-19.08.2016), 2nd World Congress on New Technologies, 2016

"Removal of Phenol under Aerobic Conditions by a Hollow Fibre Membrane Bioreactor", Alper Nuhoğlu, Ergün Yıldız, Recep Boncukcuoğlu, İbrahim Cengiz, Hakan Budak (18.07.2016-19.07.2016), 2nd World Congress on New Technologies, 2016

"Use of Cavitation in Gas Transfer", Atila Taşdemir, Ergün Yıldız, İbrahim Cengiz, Yalçın Kemal Bayhan, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Cavitation Supported Submerged Membrane Bioreactor Application", İbrahim Cengiz, Ergün Yıldız, Atila Taşdemir, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Çevre Politikaları", Küresel Çevre Sorunları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Torun Fatma Ekmekyapar, 978-605-7894-72-4, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Çevre Politikaları", Temel Çevre Sorunları ve Nedenleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Torun Fatma Ekmekyapar, 978-605-7894-72-4, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"İnsan Kaynaklı Afetler ve Yönetimi", Biyolojik Kaynaklı Afetlerin Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yılmaz Alper Erdem, 978-605-7894-04-5, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Tehlikeli Atık Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2

"Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş", Lisans, Türkçe, 4

"KAVİTASYON REAKTÖR İLE AMONYAĞIN SIYIRILMASI", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 04.06.2016-17.07.2017, 20000 TÜRK LİRASI

"Batık Membran Filtelerin Ham Yüzey Suyundan İçme SuyuEldesi İçin Kullanımının Araştırılması", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.12.2013-29.04.2016, 18458, 90 TÜRK LİRASI

"Yüzeysel Suların Seramik Membran Mikrofiltrasyon Yöntemiyle Arıtılması", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 23.06.2015-23.12.2016, 37500 TÜRK LİRASI

"Evsel Atıksuların Aktif Çamur Prosesinde Arıtımının İncelenmesi ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.07.2014-10.07.2016, 22500 TÜRK LİRASI

"Jet Çevrimli Reaktörde Boyar Maddelerin Ozonlama ile Giderimi", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.12.2014-16.06.2016, 37500 TÜRK LİRASI

"Zeytin Karasuyunun Kesikli Reaktörde Oksidasyon Prosesleri ile Gideriminin Karşılaştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-01.07.2013, 15000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktor Öğretim Üyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2018 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri (dr), Atatürk Üniversitesi
2012 - 2017 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2010 - 2018 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2012 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojisi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2006 - 2010 Lisans Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi