Doçent Doktor Hüseyin Serencam

"Simultaneous separation and preconcentration of Ni II and Cu II ions by coprecipitation without any carrier element in some food and water samples", Duran Celal, Tümay Süreyya Oğuz, Özdeş Duygu, Serencam Hüseyin, Bektaş Hakan, Internatıonal Journal of Food Scıence And Technology, 2014

"Taguchi deney tasarımı kullanılarak uçucu kül ile Ni(II) gideriminde bazı adsorpsiyon parametrelerinin etkinliğinin irdelenmesi", Hüseyin Serencam, Metin Uçurum, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2019

"Selective separation preconcentration and determination of Pd II ions in environmental samples by coprecipitation with a 1 2 4 triazole derivative", Duygu Özdeş, Celal Duran, Hüseyin Serencam, Deniz Şahin, Ali Gündoğdu, Mustafa Soylak, Bulletin of The Chemical Society of Ethiopia, 2015

"Toward a sustainable energy future in Turkey An environmental perspective", Serencam Hüseyin, Serencam Uğur, Renewable & Sustaınable Energy Revıews, 2013

"Some edible forest fruits their in vitro antioxidant activities, phenolic compounds and some enzyme inhibition effects", Onur Tolga Okan, Hüseyin Serencam, Nimet Baltaş, Zehra Can, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2019

"Synthesis and electrochemistry of metallophthalocyanines bearing 4 2E 3 3 4 5 trimethoxyphenyl prop 2 enoyl phenoxy groups", İrfan Acar, Tayfun Arslan, Saim Topçu, Serkan Şen, Hüseyin Serencam, Ayşe Aktaş, Journal of Organometallic Chemistry, 2014

"Optimization of Adsorption Parameters for Ultra-Fine Calcite Using a Box-Behnken Experimental Design", Metin Uçurum, Akın Özdemir, Çağatay Teke, Hüseyin Serencam, Mümtaz İpek, Open Chemistry, 2018

"Whole cell application of Lactobacillus paracasei BD101 to produce enantiomerically pure (S)‐cyclohexyl(phenyl)methanol", Engin Şahin, Hüseyin Serencam, Enes Dertli, Chirality, 2019

"Solid phase extraction of Cd II and Pb II ions by a new carbothioamide derivative", Özdeş Duygu, Duran Celal, Bayrak Hacer, Serencam Hüeyin, Şentürk Hasan Basri, Journal of The Chılean Chemıcal Socıety, 2013

"Modeling design parameters with Taguchi experimental method for obtaining optimal operating conditions of Cu(II) removal through adsorption process", Hüseyin Serencam, Akın Özdemir, Çağatay Teke, Metin Uçurum, Desalination And Water Treatment, 2019

"Simultaneous separation and preconcentration of Cd II Co II and Ni II ions in environmental samples by carrier element free coprecipitation method prior to their flame atomic absorption spectrometric determination", Celal Duran, Duygu Özdeş, Hakkı Türker Akçay, Hüseyin Serencam, Mehmet Tüfekçi, Desalination And Water Treatment, 2015

"CİVİL PEYNİRDE AĞIR METAL KONTAMİNASYON KAYNAĞI VE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Müge Köse, Engineering Sciences, 2018

"Biosorption properties of Morus alba L for Cd II ions removal from aqueous solutions", Serencam Hüseyin, Özdeş Duygu, Duran Celal, Tüfekçi Mehmet, Envıronmental Monıtorıng And Assessment, 2013

"YEŞİL BAYBURT TAŞININ ADSORBAN OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI İLE İNCELENMESİ", Hüseyin Serencam, Metin Uçurum, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2019

"Production of enantiomerically pure (S)-phenyl(pyridin-2-yl)methanol with Lactobacillus paracasei BD101", Engin Şahin, Hüseyin Serencam, Enes Dertli, Bıocatalysıs And Bıotransformatıon, 2019

"Separation and pre concentration of palladium II from environmental and industrial samples by formation of a derivative of 1 2 4 triazole complex on Amberlite XAD 2010 resin", Serencam Hüseyin, Bulut Volkan Numan, Tüfekçi Mehmet, Gündoğdu Ali, Duran Celal, Hamza Sibel, Soylak Mustafa, Internatıonal Journal of Envıronmental Analytıcal Chemıstry, 2013

"Adsorption of phenol from aqueous solution on a low cost activated carbon produced from tea industry waste Equilibrium kinetic and thermodynamic study", Gündoğdu Ali, Duran Celal, Şentürk Hasan Basri, Soylak Mustafa, Özdeş Duygu, Serencam Hüseyin, İmamoğlu Mustafa, Journal of Chemıcal And Engıneerıng Data, 2012

"Production of enantiomerically enriched chiral carbinols using Weissella paramesenteroides as a novel whole cell biocatalyst", Engin Şahin, Hüseyin Serencam, Enes Dertli, Caner Tozlu, Bıocatalysıs And Bıotransformatıon, 2019

"Recovery of unburned carbonaceous matter (UCM) from sugar mill bottom ash", Diler Katırcıoğlu Bayel, Hüseyin Serencam, Metin Uçurum, Energy Sources, Recovery, Utilization, And Environmental Effects, 2020

"Selective separation preconcentration and determination of Au III ions in environmental samples by coprecipitation with a 1 2 4 Triazole derivative", Özdeş Duygu, Duran Celal, Serencam Hüseyin, Şahin Deniz, Atomıc Spectroscopy, 2013

"Diversity and functional characteristics of lactic acid bacteria from traditional kefir grains", Hümeyra İspirli, Mustafa Onur Yüzer, Hüseyin Serencam, Enes Dertli, Kübra Purutoğlu, International Journal of Dairy Technology, 2020

"Application of carrier element free coprecipitation CEFC method for determination of Co II Cu II and Ni II ions in food and water samples", Serencam Hüseyin, Duran Celal, Özdeş Duygu, Bektaş Hakan, Acta Chımıca Slovenıca, 2013

"Ağır metal gideriminin iş sağlığı ve güvenliği ve tersine lojistikdeki yeri ve önemi", Hüseyin Serencam, Metin Uçurum, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2020

"Development of cloud point extraction preconcentration of cadmium and lead in solid samples using flame atomic absorption spectrometry", Zekeriyya Bahadır, Süreyya Oğuz Tümay, Hüseyin Serencam, Hakan Bektaş, Celal Duran, Murat Yazar, Desalination And Water Treatment, 2018

"Removal of cadmium from aqueous solution by Nordmann fir Abies nordmanniana Stev Spach Subsp nordmanniana leaves", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, Volkan Numan Bulut, Celal Duran, Mustafa Soylak, Mehmet Tüfekçi, Yaprak Uygur, Barış Kemer, Bioresource Technology, 2008

"Assessment of kinetics thermodynamics and equilibrium parameters of Cu II adsorption onto Rosa canina seeds", Serencam Hüseyin, Özdeş Duygu, Duran Celal, Şentürk Hasan Basri, Desalination And Water Treatment, 2014

"Artvin İlinde Geleneksel Olarak Üretilen Bazı Marmelat Çeşitlerinin Çeşitli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Antioksidan Aktiviteleri ve Fenolik Profillerinin Araştırılması", Memnune Şengül, Elif Feyza Topdaş, Hüseyin Serencam, Hanife Doğan, Akademik Gıda, 2018

"Geleneksel Türk içeceği salep", Ayla Arslaner, Hüseyin Serencam, Hasan Hüseyin Kara, (10.05.2012-12.05.2012), Iıı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2012

"Cu II iyonlarının kuşburnu fabrikası atıkları üzerine adsorpsiyonunun denge kinetik ve termodinamik açıdan incelenmesi", Hüseyin Serencam, Duygu Özdeş, Celal Duran, Hasan Basri Şentürk (27.06.2012-30.06.2012), II. Eser Analiz Çalıştayı, 2012

"Cd II iyonlarının dut posası Morus Alba L üzerine adsorpsiyonunun denge kinetik ve termodinamik açıdan incelenmesi", Hüseyin Serencam, Duygu Özdeş, Celal Duran, Mehmet Tüfekçi, (03.09.2012-07.09.2012), VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2012

"Determination of sugar profiles of acacia and pine honey with RP-HPLC-RID", Zehra Can, Hüseyin Serencam, Sevgi Kolaylı, (22.11.2018-23.11.2018), 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering And Technology (eurasianscientech 2018), 2018

"Another View of Factorial Experiments for Process Optimization", Akın Özdemir, Metin Uçurum, Hüseyin Serencam, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Environmental issues relating to greenhouse gas emissions for sustainable development in Turkey", Hüseyin Serencam, (21.09.2013-24.09.2013), International Conference on Water, Energy And Environment (ıcwee 2013), 2013

"Kız çocukları ve kadınların eğitiminin önemi", Betül Gıdık, Hüseyin Serencam, (13.12.2017-13.12.2017), Yök Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu, 2017

"Ballı kaymağın duyusal ve kalite nitelikleri", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Halil İbrahim Akgül, (05.09.2017-08.09.2017), 2nd International Science Symposium “science Festival (ıss2017), 2017

"Indispensable biocatalysts of asymmetric reduction reactions: pure enzymes and whole cells", Engin Şahin, Enes Dertli, Hüseyin Serencam, Caner Tozlu, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"The relationship between environmental pollution and natural disasters", Betül Gıdık, Hüseyin Serencam, Uğur Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"An investigation on effect of adsorption parameters for ultra-fine calcite product by Taguchi method", Metin Uçurum, Hüseyin Serencam, Çağatay Teke (21.09.2017-23.09.2017), 2. Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu (2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies–ıcadet 2017), 2017

"Removal of cadmium and other heavy metals by nordmann fir leaves from aqueous solutions", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, Volkan Numan Bulut, Celal Duran, Mehmet Tüfekçi, Barış Kemer, Yaprak Uygur, (01.11.2006-04.11.2006), 1st International Non–wood Forest Products Symposium, 2006

"Usability of waste position some tree shells", Zehra Can, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"Alcohol dehydrogenases as a potential promising tool for green chemistry", Engin Şahin, Enes Dertli, Hüseyin Serencam, Caner Tozlu, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"A real options approach to renewable electricity from hydropower in Turkey", Hüseyin Serencam, Uğur Serencam, (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science (ıcelıs 2018), 2018

"Determination of Aronia Fruit and Leaf Antioxidant Activity and Their Phenolic Compounds", Zehra Can, Hüseyin Serencam, Betül Gıdık, Hüseyin Şahin, (01.05.2019-01.05.2019), 1 Mayıs Uluslararası Sosyal Politikalar ve Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"Assessment of mineral element and heavy metal levels of cheeses produced in Bayburt (NE Turkey)", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science (ıcelıs 2018), 2018

"Atık sulardan Tirebolu bentoniti İle metilen mavisi giderimi", Hüseyin Serencam, Celal Duran, Murat Yazar, Arzu Öztürk, Elif Akçay, Zeynep Çakırel, (19.05.2016-22.05.2016), IV. Eser Analiz Kongresi, 2016

"Determination of Antioxidant Activities of Edible Mushroom Pleurotus eryngii (Eringi) Alder and Walnut using Different Solvents", Hüseyin Serencam, Seher Kılınç, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Civil peynirde ağır metal kontaminasyon kaynağı ve düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Müge Köse (05.09.2017-08.09.2017), 2nd International Science Symposium “science Festival (ıss2017), 2017

"Pd II nin triazol kompleksi halinde Amberlit XAD 2010 reçinesi üzerinde seçimli zenginleştirilmesi ve çevresel örneklerde tayini", Hüseyin Serencam, Volkan Numan Bulut, Mehmet Tüfekçi, Celal Duran, Mustafa Soylak, Sibel Hamza, (21.06.2010-25.06.2010), V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2010

"Determination of metal content of apple pekmez and cevizli sucuk from apple pekmez by ICP OES Inductively coupled plasma optical emission spectroscopy", Hasan Hüseyin Kara, Hüseyin Serencam, Şükriye Devranbay, Mehtap Bahçevan, Kübra Akşehir, (16.09.2012-20.09.2012), 8th Aegean Analytical Chemistry Days (aacd2012), 2012

"Separation and preconcentration of Au III ions in natural waters and environmental samples by carrier element free coprecipitation method", Duygu Özdeş, Celal Duran, Hüseyin Serencam, Deniz Şahin (10.09.2013-14.09.2013), 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (6bbcac), 2013

"Comparing the Chemical Content of Wild and Cultured Cherry Laurel (Prunus Laurocerasus L.) with Literature", Zehra Can, Hüseyin Serencam, Hüseyin Şahin, Betül Gıdık, (01.05.2019-01.05.2019), 1 Mayıs Uluslararası Sosyal Politikalar ve Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"Çeşitli laktik asit bakterilerinin kurşun iyonlarını in vitro bağlama yeteneklerinin araştırılması", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, Enes Dertli, Engin Şahin, Hümeyra İspirli, (21.09.2017-23.09.2017), 2. Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu (2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies–ıcadet 2017), 2017

"Chemical and biological risks in disasters", Zehra Can, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.10.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"Preconcentration and determination of Cu(II) and Ni(II) ions by a new coprecipitation method in various spice samples", Celal Duran, Süreyya Oğuz Tümay, Duygu Özdeş, Hüseyin Serencam, Hakan Bektaş, (07.05.2013-10.05.2013), Eurofoodchem Xvıı, 2013

"Removal of heavy metals by Lactobacillus spp. isolated from different sources", Hüseyin Serencam, Engin Şahin, Enes Dertli, Ali Gümüş, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technology Sciences And Design Symposium, 2018

"Determination of heavy metal levels in raw cows milks collected from dairy farms in Bayburt", Ayla Arslaner, Latife Betül Gül, Hüseyin Serencam, Emin Mercan, (30.06.2013-04.07.2013), Xııı International Congress of Toxicology 2013 (ıct 2013), 2013

"Cd(II) ve Ni(II) iyonlarının bulutlanma noktası ekstraksiyonu ile zenginleştirilmesi, su ve gıda örneklerinde FAAS ile tayinleri", Olcay Özdemir, Nurcan Öztürk, Hüseyin Serencam, Hacer Bayrak, Neslihan Demirbaş, Celal Duran, Murat Yazar, (01.09.2014-05.09.2014), 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2014

"Kadmiyum dekontaminasyonunda laktik asit bakterilerinin kullanım olanaklarının araştırılması", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, Enes Dertli, Engin Şahin, Hümeyra İspirli, (21.09.2017-23.09.2017), 2. Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu (2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies–ıcadet 2017), 2017

"Dut (Morus Alba L.) posasından aktif karbon üretimi, karakterizasyonu ve sulardan Cr(VI) gideriminde kullanımı", Süreyya Oğuz Tümay, Hüseyin Serencam, Celal Duran, Murat Yazar, Hasan Basri Şentürk (15.05.2014-18.05.2014), Iıı. Eser Analiz Çalıştayı, 2014

"The impact of natural disasters and environmental pollution on agricultural lands", Betül Gıdık, Hüseyin Serencam, Uğur Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"Preconcentration of Cu II, Ni II and Co II ions by coprecipitation without any carrier element in some food and water samples", Hüseyin Serencam, Celal Duran, Duygu Özdeş, Hakan Bektaş, (16.09.2012-20.09.2012), 8th Aegean Analytical Chemistry Days (aacd2012), 2012

"Toward a sustainable energy future in Turkey : An environmental approach", Hüseyin Serencam, Uğur Serencam (07.01.2013-09.01.2013), 6th International Perspective on Water Resources The Environment Conference (ıpwe 2013), 2013

"Çay fabrikası çay atıklarından aktif karbon eldesi ve sulardan metal uzaklaştırılmasında kullanılması", Ali Gündoğdu, Celal Duran, Volkan Numan Bulut, Hüseyin Serencam, Mustafa Soylak, Mustafa İmamoğlu, Hasan Basri Şentürk (23.08.2007-27.08.2007), Xxı. Ulusal Kimya Kongresi, 2007

"Potential of polysaccharide-based nanoparticles for the removal of heavy metals", Hüseyin Serencam, Engin Şahin, Enes Dertli, Ali Gümüş, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technology Sciencesand Design Symposium, 2018

"TIBBI VE AROMATIK BITKILER:UÇUCU YAGLI BITKILER", LAVANDULA OFFİCİNALİS BİTKİSİNİN TIBBİ VE AROMATİKÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Iksad Publications - 2018, Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık, 978-605-7923-53-0, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Mezuniyet Çalışması", Lisans, Türkçe, 2

"Biyokimya", Lisans, Türkçe, 3

"su Kalitesi ve Atık su Arıtımı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İleri Analitik Kimya", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Akademik Araştırma ve Yazma Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Enstrümantal Gıda Analizleri", Lisans, Türkçe, 4

"Toksik Metaller ve Analizleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Analitik Kimya", Lisans, Türkçe, 3

"Çevresel Etki Değerlendirmesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Genel Kimya", Lisans, Türkçe, 5

"Çevresel Numunelerde Ağır Metal Analizleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü", Lisans, Türkçe, 3

"Sunum Tekniği", Lisans, Türkçe, 2

"İşletme Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3

"Organik Kimya", Lisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Kimyası", Lisans, Türkçe, 2

"Malzeme Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Dekan Yardımcısı"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Rektör Danışmanı"

"Hasan Küçükarslan Metal", Fabrika Müdürü, 2009-2010, Ticari (özel)

"Hasan Küçükarslan Metal", ARGE Sorumlusu, 2007-2009, Ticari (özel)

"Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 27.09.2012-27.09.2015, 4.200.000, 00 TÜRK LİRASI

"Bayburt ili bölgesine ait propolislerin biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2018-07.12.2019, 10.000, 00 TÜRK LİRASI

"Civil peynirinde ağır metal kontaminasyon kaynağı ve düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.02.2015-01.06.2016, 7.465, 63 TÜRK LİRASI

"Farklı kaynaklardan elde edilen laktik asit bakterilerinin ağır metalleri tutma kabiliyetlerinin incelenmesi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.05.2018-22.05.2019, 4.000, 00 TÜRK LİRASI

"Yenilebilir Pleurotus Eryngii Mantarlarının Antioksidan Aktiviteleri, Fenolik Bileşenleri ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans, Seher Kılınç

"Geleneksel Turşulardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Çeşitli Ağır Metalleri Bağlama Kapasitesinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans, Ali Gümüş

"Şırnak Yöresinde Üretilen Balların Fiziksel ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans, Oğur Kasırga

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Doçent Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2010 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2005 - 2007 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2001 - 2005 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi