Doçent Doktor Gürkan Yıldırım

"Opinions of Secondary School Students on 3D Modelling Programs and 3D Printers According To Using Experiences", Gürkan Yıldırım, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2018

"The effect of virtual reality on EFL writing performance", Emrah Dolgunsöz, Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Journal of Language And Linguistic Studies, 2018

"A New Learning Approach: Flipped Classroom and Its Impacts", Gürkan Yıldırım, Acta Didactica Napocensia, 2017

"Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Ortaokulda Kullanım ve Tercih Durumlarının Belirlenmesi", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

"Mobil Cihazlarla Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin E Ders İçeriklerine Ve Mobil Cihazlara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi", Embiya Çelik, Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Selçuk Karaman, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2013

"Factors influencing e_books’ continuance intention in the mobile environment", Mehmet Cem Bölen, Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, International Journal on Mobile Communication

"THE USERS’ VIEWS ON DIFFERENT TYPES OF INSTRUCTIONAL MATERIALS PROVIDED IN VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES", Gürkan Yıldırım, European Journal of Education Studies, 2017

"Dijital Rozetlere Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi", Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik, Abdulkadir Kara, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2014

"A study on the development of an infographic designer questionnaire and designer opinions", Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik, Abdullatif Kaban, Shs Web of Conferences, 2016

"Yeni Bir Bakış - 3 Boyutlu Yazıcılar ve Öğretimsel Kullanımı: Bir İçerik Analizi", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

"Teachers’ Opinions on Instructional Use of 3D Printers: A Case Study", Gürkan Yıldırım, International Online Journal of Educational Sciences, 2018

"Bilgi Grafiği İnfografik Oluşturma Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri", Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik, Muharrem Aydın, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2014

"Uygulayıcıların Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulamalarına Yönelik Deneyimleri", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, Educational Technology Theory And Practice, 2018

"Investigating the Status of Tablet Computers and E Books Use of Open Education Faculty Students A Case Study", Ömer Koçak, Önder Yıldırım, Engin Kurşun, Gürkan Yıldırım, International Journal of Distance Education Technologies (ıjdet), 2016

"Türkiye de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler 2000 2009 dönemi makalelerinin içerik analizi", Yüksel Göktaş, Sevda Küçük, Melike Arslan, Esra Telli, Ömer Arpacık, Gürkan Yıldırım, İlknur Reisoğlu, Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 2012

"Learners’ views about cloud computing-based group activities", Serkan Yıldırım, Mehmet Cem Bölen, Gürkan Yıldırım, Shs Web of Conferences, 2017

"A study on the development of an infographic reader questionnaire and reader opinions", Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, Gürkan Yıldırım, Abdullatif Kaban, Shs Web of Conferences, 2016

"DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS", Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, Abdullatif Kaban, Gürkan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

"Tablet bilgisayarlara yönelik geliştirilen e-kitaplarda ders sonlandırıcı olarak video ögelerinin kullanımı: Bir tasarım tabanlı araştırma", Gürkan Yıldırım, Selçuk Karaman, Educational Technology Theory And Practice, 2018

"Virtual classroom participants views for effective synchronous education process", Selçuk Karaman, Melike Arslan, Sevda Küçük, Gürkan Yıldırım, The Turkish Online Journal of Distance Education, 2013

"Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik, Selçuk Karaman, Eğitim ve Öğretim Araştırmları Dergisi, 2014

"The effect of VR and traditional videos on learner retention and decision making", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Emrah Dolgunsöz, World Journal on Educational Technology, 2019

"Analysis of Use of Virtual Reality Technologies in History Education: A Case Study", Gürkan Yıldırım, Mehmet Elban, Serkan Yıldırım, Asian Journal of Education And Training, 2018

"Educational technology research trends in Turkey from 1990 to 2011", Sevda Küçük, Melike Arslan, Gürkan Yıldırım, Ömer Arpacık, Yüksel Göktaş, Computers Education, 2013

"The Effect of Digital Badges Specialization Level of the Subject on the Achievement Satisfaction and Motivation Levels of the Students", Serkan Yıldırım, Abdullatif Kaban, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2016

"Metin Yönetim İşlemli E-Kitaplar İle Resim Tabanlı E-Kitapların Karşılaştırılması ve Öğrenenlerin Çalışma Alışkanlıklarına Etkisi", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Engin Kurşun, Selçuk Karaman, (26.06.2013-28.06.2013), 1.st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 2013

"Açıköğretim Öğrencilerinin Çevrimiçi Deneme Sınav Performans Çıktıları", Embiya Çelik, Serkan Yıldırım, Melike Arslan, Gürkan Yıldırım, Gökhan Kaya (02.05.2018-04.05.2018), 12 th International Computer Instructional Technologies Symposium, 2018

"UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR ANKET GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik, Selçuk Karaman, (24.04.2014-26.04.2014), 5th International Conference on New Trends in Education And Their Implications, 2014

"BİLGİ GRAFİĞİ (İNFOGRAFİK) OLUŞTURMA SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ", Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, Gürkan Yıldırım, Muharrem Aydın, (24.04.2014-26.04.2014), 5th International Conference on New Trends in Education And Their Implications, 2014

"ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ EĞİLİM TAHMİNLERİNİN TÜRKIYE ADRESLİ MAKALELERLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Daha Orhan, Embiya Çelik, (16.08.2017-18.08.2017), International Educational Technology Conference, 2017

"Öğretmen Adaylarının 3b Modelleme Programlarına Yönelik Kullanım Deneyimlerinin İncelenmesi: Bayburt Eğitim Fakültesi", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Eda Saka, (30.10.2019-01.11.2019), 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ıttes 2019), 2019

"ÖĞRETMEN ADAYLARININ TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF UYGULAMALARINA YÖNELİK DENEYİMLERİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, (18.05.2016-20.05.2016), International Congress on New Trends in Education, 2016

"DİJİTAL ROZETLERE (BADGES) YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ", Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik, Abdulkadir Kara (24.04.2014-26.04.2014), 5th International Conference on New Trends in Education And Their Implications, 2014

"TASARIM ODAKLI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN ALANYAZINDAKİ KULLANIM DURUMU BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, (24.04.2015-26.04.2015), International Congress on New Trends in Education, 2015

"E-Kitaplarda Metin Yönetim İşlemleri: Geliştirme Deneyimi", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Selçuk Karaman, (06.06.2013-08.06.2013), 7th International Computer Instructional Technologies Symposium, 2013

"Açık Ders Materyallerinin Çevrimiçi Paylaşım Deneyimi: iTunes UÖrneği", Serkan Yıldırım, Mehmet Cem Bölen, Gürkan Yıldırım, Arif Daş, Orhan Çeliker, (18.05.2017-21.05.2017), Erpa International Congresses on Education 2017, 2017

"Etkileşimli E-Kitapların Tasarım Aşamalarının İncelenmesi ve Tasarım Farklılıklarının Belirlenmesi", Arif Daş, Gürkan Yıldırım, Mehmet Cem Bölen, Orhan Çeliker, (23.01.2013-25.01.2013), Akademik Bilişim 2013, 2013

"Etkileşimli e-Kitaplara Yönelik Uzaktan Öğrenenlerin Görüşleri", Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Eda Tör, (14.11.2019-16.11.2019), Uluslararası Açık ve Uzaktanöğrenme Konferansı (ıodl), 2019

"Açık ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Deneme Sınavlarına Yönelik Görüşleri", Embiya Çelik, Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, (11.10.2017-13.10.2017), 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - Ittes 2017, 2017

"Ortaokulda Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanım ve Tercih Durumlarının Belirlenmesi", Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, (02.05.2019-04.05.2019), 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ıcıts 2019), 2019

"Bulut bilişim temelli grup aktivitelerine yönelik öğrenen görüşleri", Serkan Yıldırım, Mehmet Cem Bölen, Gürkan Yıldırım, (18.05.2017-21.05.2017), Erpa International Congresses on Education, 2017

"A study on the development of an infographic reader questionnaire and reader opinions", Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, Gürkan Yıldırım, Abdullatif Kaban, (02.06.2016-04.06.2016), Erpa International Congeresses on Education, 2016

"İlköğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğretiminde Dyned Yazılımının Etkilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", Eda Saka, Gürkan Yıldırım, (02.05.2019-04.05.2019), 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ıcıts 2019), 2019

"ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM ORTAMLARINA YÖNELİK ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ", Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, Gürkan Yıldırım, Abdulkadir Kara, (16.08.2017-19.08.2017), International Educational Technology Conference, 2017

"A study on the development of an infographic designer questionnaire and designer opinions", Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik, Abdullatif Kaban, (02.06.2016-04.06.2016), Erpa International Congresses on Education, 2016

"Uzaktan Öğrenenlerin Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Stratejileri", Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, Melike Arslan, Gürkan Yıldırım, Gökhan Kaya (02.05.2018-04.05.2018), 12th International Computer Instructional Technologies Symposium, 2018

"Eğitimde Bilişim Teknolojileri I II", 7. BÖLÜM, Pegem Akademi, Şahin, 978-605-318-384-6, 183-210, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR", 3B Yazıcıların Kullanılabileceği Derslere ve Günlük Kullanım Alanlarına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Nobel Yayınevi, İşcan, 978-605-7928-22-1, 11-28, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"E-Öğrenmede Videolar: Uygulamalar ve Güncel Eğilimler", TERS-YÜZ EDİLMİŞ SINIF UYGULAMALARINDA EĞİTSEL VİDEOLARIN KULLANIMI, Pegem Akademi Yayıncılık, Kokoç, 978-625-7052-70-2, 213-231, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Eğitimde Bilişim Teknolojileri I II", 13. BÖLÜM, Pegem Akademi, Şahin, 978-605-318-384-6, 411-432, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM", Harmanlanmış Öğrenme, Pegem Akademi Yayıncılık, Karaman, 978-625-7052-09-2, 207-225, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Masaüstü Yayıncılık", E-kitaplar ve Özellikleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Yıldırım, 978-975-442-826-1, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Çoklu Ortam Uygulamaları", E-kitaplar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Göktaş, 978-975-442-957-2, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri I", Araştırma Yöntemleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Selçuk Karaman, 978-975-442-766-0, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Dijital Kitap Teknolojisi Terminolojiden Pedagojiye", Dijital Kitapların Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu, Pegem Akademi, Sakine ÖNGÖZ, 978-605-037-034-8, 77-91, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"UZAKTAN ÖĞRETİMDE CANLI DERS UYGULAMA İLKELERİ VE ÖRNEKLERİ", Canlı Derslerde Zaman Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Karaman, 978-625-7086-01-1, 132-142, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"AKADEMİSYEN YAYINEVİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI 2018 EĞİTİM BİLİMLERİ", Tablet Bilgisayarlara Yönelik Geliştirilen E-Kitaplara Video Ögelerinin Uygulanması Süreci, Akademisyen Kitabevi, Kutlu, 978-605-258-064-6, 53-71, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Teknolojinin Eğitime Entegrasyonu", Lisans, Türkçe, 3

"Uzaktan Eğitim", Lisans, Türkçe, 4

"İçerik Yönetim Sistemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Öğretim Tasarımı", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar ı", Lisans, Türkçe, 4

"Öğretim Tasarımı", Lisans, Türkçe, 4

"Eğitim Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar Destekli Eğitim", Lisans, Türkçe, 3

"Harmanlanmış Öğrenme", Lisans, Türkçe, 4

"Bilgisayar ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Bilgisayar Ağları ve İletişim", Lisans, Türkçe, 3

"Bilişim Teknolojileri", Lisans, Türkçe, 3

"Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı", Lisans, Türkçe, 4

"Öğretim Yönetim Sistemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 3

"Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ı", Lisans, Türkçe, 4

"Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama", Lisans, Türkçe, 3

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans, Türkçe, 4

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar Donanımı", Lisans, Türkçe, 4

"Bölüm Başkanı"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi", Bilgisayar Öğretmeni, 2008-2010, Diğer

"Giyilebilir Teknolojilerin Öğretimsel Uygulamaları", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-29.11.2017, 11.8000, 00 TÜRK LİRASI

"Türkiye'de Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Yayınlanan Tezlerde Kullanılan Öğretim Teknolojilerin Belirlenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması", Yüksek Lisans, Dilara Tercan Çiltaş

"Geometri Öğretiminde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı: 2000 - 2018 Yılları Arası Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", Yüksek Lisans, Betül Çil

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2016 Doktor Öğretim Üyesi Açıköğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi
2015 - 2016 Doktor Öğretim Üyesi Narman Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2011 - 2015 Araştırma Görevlisi Açıköğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi
2010 - 2015 Araştırma Görevlisi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2010 - 2014 Bütünleşik Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (dr), Atatürk Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi