Bildiri

  1. Şeker Gülşah (28.10.2022 - 30.10.2022), "Tokat Yöresine Ait Geleneksel Çocuk Oyunlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Bakımından İncelenmesi", presented at the Uluslararası Türk Tarihi ve Niksar Sempozyumu, 2022
  2. Şeker Gülşah, Yeşiltaş Erkan (12.09.2019 - 14.09.2019), "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Simülasyonlarıyla Sınıf Yönetimi Becerisi Kazandırılmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", presented at the Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019
  3. Demir Selçuk Beşir, Şeker Gülşah (27.10.2017 - 28.10.2017), "Öğretmen Adayları Fatih Projesi’nin Uygulayıcısı Olmak İçin Hazır Mı? (Bir Açımlayıcı Sıralı Karma Desen Örneği)", presented at the Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 2017
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk