Görev Tanımları
YÖNETİM BİRİMİ
     M.Y.O. Müdürü
     Müdür Yardımcısı Akademik
     Müdür Yardımcısı İdari
     M.Y.O. Sekreteri
     Bölüm Başkanı


KALİTE BİRİMİ
     Kalite Yönetimi Birimi

AKADEMİK BİRİM
     Öğretim Üyeleri
     
Öğretim Görevlisi

İDARİ BİRİM
     Şef
     Yazı İşleri
     Tahakkuk
     Taşınır Kayıt Konrol ve Satınalma
     Bölüm Sekreteri
     Müdür Sekreterliği
     Personal Özlük işleri
     Teknik Hizmetler Birimi
     Güvenlik Birimi


 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı