(TÜBİTAK, SODES, KUDAKA, TAGEM, BİLİM SANAYİ VE TEK.BAK, TÜBA,KALK.BAK., KALKINMA AJANSLARI, DPT, İSTKA) vb. Kuruluşlar tarafından desteklenen projeler için Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının başvuru yapması durumunda mutlaka eBAP Otomasyonu üzerinden de projeye ait bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Başvuru sırasında linkte yer alan "Proje Başvuru Formu" nun indirilip doldurularak formun bir nüshasının BAP birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgili proje, başvurulan kuruluş tarafından kabul edildikten sonra, projeye ait tüm bilgilerin otomasyona girişi sağlanarak proje yürütücüsü tarafından sistem üzerinden onaylanıp gönderilecek ve projenin ilgili kuruluş tarafından kabul edildiğine dair bir belgenin BAP birimine tesliminden sonra otomasyon üzerinden de kabulü gerçekleştirilecektir.