Lisansüstü Tez Danış.

  1. Nefise Hicret AYGÜL, "Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Tek Parti Dönemi Maarif/ Milli Eğitim Şûralarında İlkokul Programları (1920-1949)", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
  2. Songül GÜRBÜZ, "Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planlarında Rehberlik Hizmetleri (1963-2023)", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı