Araştırma Görevlisi Ertuğrul Çınar

"Solomon Ash Uyumluluk Deneyi Ve Bireylerin Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)", Fetullah Battal, Şaduman Yıldız, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Journal of Turkish Studies, 2018

"BAYBURT LOGISTIC VILLAGE, A STUDY ON THE LOGISTIC VILLAGE PERCEPTION OF BAYBURT UNIVERSITY STUDENTS", Şaduman Yıldız, Erdemalp Özden, Fetullah Battal, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Turkısh Studıes, 2017

"The Effects of Organizational Citizenship Behaviours and Decision-Making Styles on Transformational Leadership Behavior", Fetullah Battal, İbrahim Durmuş, Ertuğrul Çınar, Turkish Studies, 2017

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ", Fetullah Battal, Sinan Yazıcı, Ertuğrul Çınar, Şenol Kılıçaslan, Journal of Turkish Studies, 2018

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA Kİ VE TÜRKİYE’DE Kİ DEĞİŞİMİ", Sinan Yılmaz, Ertuğrul Çınar, Kürşat Taştan, Nurgül Ecek, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2017

"ÇERÇEVELEME ETKİSİ VE RASYONEL KARAR VERME TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (AMPİRİK ÇALIŞMA)", Ertuğrul Çınar, Fetullah Battal, (28.04.2018-30.04.2018), Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu-antalya, 2018

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Fetullah Battal, Ertuğrul Çınar, (28.04.2018-30.04.2018), Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu-antalya, 2018

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 - 2020 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2016 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2015 Yüksek Lisans İşletme, University of Sussex {england}
2006 - 2010 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi