EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASI
Bayburt Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Politikası :
 
  • Öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına katkı sağlayan, bütünleyici bir eğitim sistemini benimsemek.
  • Öğrenci merkezli anlayışı ve yenilikçi öğrenme/öğretme yaklaşımları ile eğitimde dijital dönüşüm ve entegrasyonu dinamik bir şekilde sağlamak.
  • Öğrencilere, seçtikleri alanlarda bilgi ve yetkinliğe sahip, problemleri belirleyebilen ve çözebilen, eleştirel ve yenilikçi düşünebilme özelliklerini geliştirebilmesine yönelik fırsatlar sunmak.
  • Eğitim ve öğretime ait süreçlerin “Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetilmesine olanak sağlamak.
  • Ön lisans-lisans ve lisansüstü seviyede dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin ve başarılı bilim insanlarının üniversitemiz ailesine katılımını sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile program çeşitliliğini artıran ve iyileştiren bir eğitim sistemi oluşturmak ve sürekli gelişimini sağlamak.
  • Nitelikli eğitim ve öğretimi amaç edinerek, bölgenin ve ülkenin paydaşlarıyla iş birliği konusunda öncü olmayı hedeflemek.
  • Toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini ile beklentilerini dikkate alarak, bölgesel ulusal-uluslararası ihtiyaçlara cevap veren ve bilime katkı sağlayan bir eğitim sistemini benimsemek.
  • Eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri arasındaki ilişkiyi uygulamalı eğitimlerle güçlendirmek.
  • Lisans ve özellikle lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini dünyanın farklı üniversiteleriyle iş birliği içerisinde yürütmek.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı