Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yazılım Koordinatörlüğü
  Komisyondaki Unvanı  Adı Soyadı
  Üye  Dr.Öğr.Üyesi Halil Aslan KILIÇ
  Üye  Dr. Öğr. Üyesi Gürkan YILDIRIM
  Üye  Öğr. Gör. Ahmet TEBER
  Üye  Bilgi İşlem Daire Başkanı Muzaffer SAATÇI
  Üye  Programcı Uğur DEMİREL
 
  • Komisyonun yazışma işlemlerini BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.