Dedekorkut Heykel Çalışması
El sanatları Bölümünde görevli Öğretim Görevlisi Gökhan TAŞ' ın 4' ncü Dedekorkut Şenlikleri kapsamında hazırladığı Dedekorkut Ödül heykelciliği çalışması