"", Şube Müdürü
Cemil Aykut
Yöneticilik
"Investigation of usability of Bayburt stone wastes in geopolymer brick production"
Cemil Aykut
Proje
"", Baybur Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Şube Müdürü
Cemil Aykut
Yöneticilik
"", Bayburt taşı atıklarının geopolimer tuğla üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması
Cemil Aykut
Proje