"Bölüm Başkanı"
Ümit Ayata
Yöneticilik
"Anabilim Dalı Başkanı"
Ümit Ayata
Yöneticilik
"Akademik Personel Bilimsel Teşvik Ödülleri", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Ümit Ayata
Ödül
"Ulakbim", Ulakbim, Diğer, Türkiye
Ümit Ayata
Ödül
"ulakbim", ulakbim, Diğer, Türkiye
Ümit Ayata
Ödül
"ulakbim", Ulakbim, Diğer, Türkiye
Ümit Ayata
Ödül
"Genel Zooloji", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Silvikültür Tekniği", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Odun Kusurları", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Yaban Hayatı", Önlisans, Türkçe, 5
Ümit Ayata
Ders
"Toprak Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Ayata
Ders
"Ormancılık iş Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Ormancılıkta Mekanizasyon", Önlisans, Türkçe, 4
Ümit Ayata
Ders
"Genel Zooloji", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Kavak ve Hızlı Gelişen Türler", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Silvikültür Tekniği", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Amenajmanı", Önlisans, Türkçe, 5
Ümit Ayata
Ders
"Ağaçlandırma ve Fidan Tekniği", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Odun Kusurları", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Entomolojisi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Yaban Hayatı", Önlisans, Türkçe, 5
Ümit Ayata
Ders
"Ormancılık iş Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Hasılat Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Kavak ve Hızlı Gelişen Türler", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Yangınlarıyla Mücadele", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Ayata
Ders
"Genel Zooloji", Önlisans, Türkçe, 4
Ümit Ayata
Ders
"Odun Kusurları", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Amenajmanı", Önlisans, Türkçe, 5
Ümit Ayata
Ders
"Ağaçlandırma Tekniği", Önlisans, Türkçe, 4
Ümit Ayata
Ders
"Ormancılıkta İşletme Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Ormancılıkta Mekanzasyon", Önlisans, Türkçe, 4
Ümit Ayata
Ders
"Silvikültürün Temel Esasları", Önlisans, Türkçe, 4
Ümit Ayata
Ders
"Ağaçlandırma ve Fidan Tekniği", Önlisans, Türkçe, 4
Ümit Ayata
Ders
"Orman Entomolojisi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Yaban Hayatı", Önlisans, Türkçe, 4
Ümit Ayata
Ders
"Orman Koruma ve Bakımı", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Ormancılıkta iş Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Bakımı", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Fidan Tekniği", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Orman Entomolojisi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Ayata
Ders
"Genel Zooloji", Önlisans, Türkçe, 4
Ümit Ayata
Ders
"PRJ2015/38 - UV Sistem Uygulanmış Lamine Parke Katmanlarının Termal Yaşlandırma Etkisine Karşı Direncinin Belirlenmesi", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.12.2015-29.12.2017, 35.000 TÜRK LİRASI
Ümit Ayata
Proje
"2013.02.03.160, - Hızlandırılmış QUV yaşlandırmanın farklı fırınlarda ısıl işlem görmüş sarıçam, kayın ve meşe odunları üzerindeki tek ve çift komponentli su-bazlı vernik katmanlarına etkisi, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 06.06.2013-06.06.2015, 77.055, 00 TÜRK LİRASI
Ümit Ayata
Proje
"2012.02.HD.078 - Hızlandırılmış QUV yaşlandırmanın ThermoWood yöntemiyle modifiye edilmiş bazı ağaç türlerinin vernik katman özelliklerine etkisi, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2012-07.12.2014, 7.000 TÜRK LİRASI
Ümit Ayata
Proje
"Teak, black ebony ve wenge ağaç türlerinde renk ve parlaklık özellikleri üzerine ısıl işlemin (ThermoWood Metot) etkisi", Sırrı Şahin, Ümit Ayata, (10.11.2017-11.11.2017), Iıı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ısms), 2017
Ümit Ayata
Bildiri
"Determination of glossiness and color values in Silvapro wood method heat treated manio, mindi, toona, cuta and wacapou wood species", Vedat Çavuş, Ümit Ayata, Tuncer Dilik, Mutlu Türk, (26.09.2018-28.09.2018), International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation And Design 2018, 2018
Ümit Ayata
Bildiri
"Determination of surface roughness parameters of heat-treated (ThermoWood)/untreated scotch pine, oak and beech woods", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, (26.09.2017-29.09.2017), 9th International Symposium of Iwors, 2017
Ümit Ayata
Bildiri
"Teak, black ebony ve wenge odun türlerinin EDS analizinde ısıl işlemin (ThermoWood Method) etkisi", Ümit Ayata, Levent Gürleyen, (10.11.2017-11.11.2017), Iıı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ısms), 2017
Ümit Ayata
Bildiri
"UV sistem vernik uygulanmış lamine parkelerde yüzeye yapışma direnci üzerine termal yaşlandırmanın etkisi", Ümit Ayata, Sırrı Şahin, Levent Gürleyen, Bruno Esteves (10.11.2017-11.11.2017), Iıı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ısms), 2017
Ümit Ayata
Bildiri
"Effect of heat treatment (ThermoWood) on color and glossiness properties of zebrano, sapeli and merbau woods", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Levent Gürleyen (26.09.2017-29.09.2017), 9th International Symposium of Iwors, 2017
Ümit Ayata
Bildiri