"Bölüm Başkanı"
Muhammed Enes Kan
Yöneticilik
"Borçlar Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Ders
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Ders
"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Ders
"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Ders
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Ders
"Posta Taşımacılığı", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Ders
"Kıymetli Evrak Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Ders
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Ders
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Ders
"Sezer, F., “Endüstri 4.0 ve Eko-ekonomi: Sanayi Sektörünün Dönüşümü Üzerine Bir Analiz” International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18) June 27-28, 2018 /Bandırma – Turkey."
Faruk Sezer
Bildiri
"Sezer, F., (2018) “ Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasasının Dönüşümü” 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” April 26-27 2018, Nevşehir."
Faruk Sezer
Bildiri
"Sezer, F., (2018) “Endüstri 4.0’ın Gıda Kıtlığı Sorununa Olası Etkileri” 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” April 26-27 2018, Nevşehir."
Faruk Sezer
Bildiri
"Tarı, R., Sezer, F., (2017) "Environmental Efficiency Analysis of Manufacture of Basic Metals Companies Operating in Kocaeli Turkey's Leading Industry Province" Osaka 21st International Conference and “Business, Economics, Social, Science and Humanities- 2017” Osaka, Japan, October 26-27, 2017."
Faruk Sezer
Bildiri
"Tarı, R., Sezer, F., (2017) " Motorlu Kara Taşıtları Alanındaki Firmaların Çevresel Etkinlik Analizi" European Congress On Economic Issues, 30 March-01 April 2017, Kocaeli."
Faruk Sezer
Bildiri
"Tarı, R., Sezer, F., (2017) "İstenen ve İstenmeyen Çıktılarla Etkinlik Analizi: Kocaeli Gıda Sanayii Firmaları Örneği" Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 34."
Faruk Sezer
Makale
"Sezer, F., (2017) "Mobilya İmalatı Alanındaki Etkinliğin İstenmeyen Çıktılarla Analizi" Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:13, Sayı:4."
Faruk Sezer
Makale
"Saygın, Ö., Sandalcı, U., Sezer, F. (2015) "Vergi Ahlakının Belirleyicileri Bağlamında Mükelleflerin Kamu Harcamalarına Bakışı" Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:3."
Faruk Sezer
Makale