"Sosyal Güvenlik Kurumu", Müfettiş, 2005-2012, Kamu
Mehmet Bulut
Diğer
"Bölüm Başkan Yardımcısı"
Mehmet Bulut
Yöneticilik
"Hukukun Temel Kavramları", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Maliye Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Kamu Maliyesi", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Kamu Maliyesine Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Anayasa Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Vergi Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Kamu Maliyesi", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Kamu Maliyesine Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Maliye Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Borçlar Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Vergi Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"İdare Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"Hukukun Temel Kavramları", Lisans, Türkçe, 3
Mehmet Bulut
Ders
"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Mehmet Bulut
Ders
"Mali Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Mehmet Bulut
Ders
"iş Hukuku ve iş Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 2
Mehmet Bulut
Ders
"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 2
Mehmet Bulut
Ders
"Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Algı Düzeylerinin Araştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.10.2015-30.11.2015, 10000 TÜRK LİRASI
Mehmet Bulut
Proje
"Türkiye’de Pandemi Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına İlişkin Meseleler", Mehmet Bulut, (29.05.2020-30.05.2020), Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, 2020
Mehmet Bulut
Bildiri
"Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Algı Düzeyleri", Mehmet Bulut, Ahmet Özkardaş (28.09.2018-30.09.2018), II. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2018
Mehmet Bulut
Bildiri
"Kayıtdışı İstihdamın Ortaya Çıkmasında Sosyal Güvenlik Bilinci ve Sosyal Güvenlik Ahlakının Etkileri", Mehmet Bulut, (02.10.2013-05.10.2013), Uluslararası Katılımlı 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2013
Mehmet Bulut
Bildiri
"Ülkemizde “Esnaf Ahilik Sandığı” Uygulaması, Değerlendirmesi Ve Öneriler", Mehmet Bulut, (01.05.2019-01.05.2019), 1 Mayıs Uluslararası Sosyal Politikalar ve Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019
Mehmet Bulut
Bildiri
"İş Kazalarının Sosyal Güvenlik Boyutu", Mehmet Bulut, (08.05.2012-08.05.2012), 3. Bilirkişilik Sempozyumu, 2012
Mehmet Bulut
Bildiri
"Türkiye’de Anneliği Özendirmeye Yönelik Sosyal Politika Uygulamalarının Değerlendirilmesi", Mehmet Bulut, (03.05.2019-04.05.2019), 3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2019
Mehmet Bulut
Bildiri
"Vergi Usul Kanunu’na Göre Sınıf Değiştirme ve 506 Sayılı Kanun’da Yer Alan İdari Para Cezası Uygulamalarına Etkisi", Mehmet Bulut, Mali Çözüm, 2007
Mehmet Bulut
Makale
"Vergi ve Prim Toplama Maliyetinde Etkinliğin Sağlanması", Mehmet Bulut, Vergi Raporu Dergisi, 2007
Mehmet Bulut
Makale
"Türkiye Verilerine Göre Vergi Canlılığı ve Esnekliğinin Tahmin Edilmesi", Mehmet Bulut, Selin Ertürk Atabey, Tolga Avşar, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 2009
Mehmet Bulut
Makale
"Sosyal Güvenlik Usul Hukuku Kavramı Işığında Ülkemizde Sosyal Parafiskal Yükümlülüklere Yönelik Usul Kanunu Gerekliliği ve Öneriler", Mehmet Bulut, Mali Çözüm, 2011
Mehmet Bulut
Makale
"Türk Hukuk Sisteminde Hizmet Sözleşmesi Gereği Açılan Hizmet Tespit Davaları", Mehmet Bulut, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011
Mehmet Bulut
Makale
"Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Sosyal Yardım Yaklaşımı Ve Türkiye de Durum", Mehmet Bulut, Yardım ve Dayanışma Dergisi, 2011
Mehmet Bulut
Makale
"Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinin Yapısı ve Sabitleme Önerisi", Mehmet Bulut, Sosyal Güvenlik Dünyası, 2012
Mehmet Bulut
Makale
"Türkiye Verilerine Göre Özel Sektörde Bağımlı Çalışanlar Açısından Sosyal Parafiskal Gelir Prim Esnekliği Ve Canlılığının Tahmin Edilmesi", Mehmet Bulut, Veli Ağören, Neşe Abuk, Şirin Ocaklı, Hak-iş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2012
Mehmet Bulut
Makale
"Vergileme ve Kayıtdışı İstihdam Üzerine Bir Analiz", Mehmet Bulut, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-dergisi, 2013
Mehmet Bulut
Makale
"Kayıtdışı İstihdamın Ortaya Çıkmasında Sosyal Güvenlik Bilinci Eksikliği ve Sosyal Güvenlik Ahlakı", Mehmet Bulut, Hak-iş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2013
Mehmet Bulut
Makale
"Bir Meslek Olarak Ev Hizmetlerinde Çalışma ve 6552 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrasında Sosyal Güvence Sorunları", Mehmet Bulut, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2014
Mehmet Bulut
Makale
"Sosyal Güvenlik Sisteminde Finansmana Yönelik Aykırı Bir Uygulama: İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi", Mehmet Bulut, Sosyal Güvenlik Dünyası, 2014
Mehmet Bulut
Makale
"6637 Sayılı Kanun İle Getirilen Sosyal Destek Düzenlemelerinin Sosyal Politika Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi", Mehmet Bulut, Güncel Mevzuat Dergisi, 2015
Mehmet Bulut
Makale
"İşçi Alacaklarının Takibinde Önemli Bir Kavram: İşyerleri Arasında Organik Bağ", Mehmet Bulut, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 2017
Mehmet Bulut
Makale
"İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Tehlike Sınıfı Kavramı ve Uygulamaya Etkileri", Mehmet Bulut, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 2017
Mehmet Bulut
Makale
"Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sigorta Prim Teşviklerinin Arabuluculuk Belgesi Karşısındaki Durumu", Mehmet Bulut, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 2019
Mehmet Bulut
Makale
"Yoksul İstihdamının Teşviki Yaklaşımı, Türkiye Uygulaması ve Sorunlar", Mehmet Bulut, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
Mehmet Bulut
Makale
"Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Finansmanında Devlet Katkısı Uygulaması ve İstatistiksel Görünüm", Mehmet Bulut, Sayıştay Dergisi, 2019
Mehmet Bulut
Makale
"Prim Erozyonu Sorununun Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Görünümü", Mehmet Bulut, Vergi Dünyası Dergisi, 2019
Mehmet Bulut
Makale
"İşçinin İşyerinde Kasten Kendine Zarar Verme Girişiminin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi", Mehmet Bulut, Terazi Hukuk Dergisi, 2019
Mehmet Bulut
Makale
"Emeklilikte Yaşa Takılma Sorununun Ekonomik Gerekçeler ve “Hak” Kavramı İle Ele Alınması ve Değerlendirilmesi", Mehmet Bulut, iş ve Hayat Dergisi, 2019
Mehmet Bulut
Makale
"Türkiye’de Dernek Yöneticilerinin Sosyal Güvenliği ve Güveni Kötüye Kullanma İkilemi", Mehmet Bulut, Ibad Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
Mehmet Bulut
Makale
"1001 Soruda Sosyal Güvenlik Regormu ve İlgili Mevzuat", TÜRMOB Yayınları, 978-975-555-184-5, Ders Kitabı
Mehmet Bulut
Kitap
"İdari Para Cezaları İtiraz ve Dava Yolları", Yaklaşım Yayınevi, 978-678-5329-09-1, Ders Kitabı
Mehmet Bulut
Kitap