"Matematik ı", Önlisans, Türkçe, 2
Serkan Altın
Ders
"Gemi Makineleri Elemanları", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Ders
"Gemi Direnci ve Sevki", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Ders
"Gemi Ana ve Yardımcı Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Ders
"Gemi Yapı Malzemeleri", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Ders
"Gemilerde Kazan ve İklimlendirme Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Ders
"Fizik", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Ders
"Teknik Resim", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Ders
"Mühendislik Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Ders
"Acil Durum Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Ders
"Batı Karadeniz Bölgesi Gemi İnşa ve Entegre Sanayii Sektör Analizi", Doktor Öğretim Üyesi, Bartın Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 15.07.2012-10.02.2013, 50.000 TÜRK LİRASI
Serkan Altın
Proje
"Kurucaşile’de Ahşap Tekne Üretimi Faaliyetlerinin Gelişimi", Sabri Alkan, Serkan Altın, (08.04.2015-10.04.2015), 1. Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumu, 2015
Serkan Altın
Bildiri
"Bölüm Başkanı"
Mesut Saygın
Yöneticilik
"Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Mesut Saygın
Ders
"Matematik ıı", Önlisans, Türkçe, 3
Mesut Saygın
Ders
"Yakıtlar ve Yağlar", Önlisans, Türkçe, 3
Mesut Saygın
Ders
"Matematik 1", Önlisans, Türkçe, 3
Mesut Saygın
Ders
"iş Makineleri 1", Önlisans, Türkçe, 6
Mesut Saygın
Ders
"Boğazlıyan Belediyesi", Veteriner Hekim, 2013-2017, Kamu
Nursafa İşcan
Diğer
"Bölüm Başkanı"
Nursafa İşcan
Yöneticilik
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Temel Klinik Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Cerrahi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Cerrahi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Klinik Uygulamalar", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Bilişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 2
Nursafa İşcan
Ders
"Demirözü MYO Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 200000 TÜRK LİRASI
Nursafa İşcan
Proje
"Demirözü MYO Veterinerlik ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 45000 TÜRK LİRASI
Nursafa İşcan
Proje
"İŞLETME BÖLÜMÜ (Ö.Ö) İKİNCİSİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Tuğba Yıldız
Ödül
"9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management Kongresi En İyi Bildiri Ödülü", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Tuğba Yıldız
Ödül
"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 5
Tuğba Yıldız
Ders
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Hukukun Temel Kavramları", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Kooperatiflerde İşletmecilik", Önlisans, Türkçe, 3
Tuğba Yıldız
Ders
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Kooperatiflerde Pazarlama", Önlisans, Türkçe, 3
Tuğba Yıldız
Ders
"Kooperatifler Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Hukukun Temel Kavramları", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Kooperatiflerde İşletmecilik", Önlisans, Türkçe, 3
Tuğba Yıldız
Ders
"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Kooperatiflerde Satış Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Tüketici Davranışları", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Kooperatiflerde Satış Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Ders
"Tüketicilerin Kişisel Değerlerinin Bireysel Faktörlere ve Organik Ürünlere Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 04.06.2018-04.12.2018, 2500 TÜRK LİRASI
Tuğba Yıldız
Proje
"Do We Know Organic Food Consumers The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption", Sevtap Ünal, Fatma Görgün Deveci, Tuğba Yıldız, (09.12.2016-11.12.2016), 7th International Conference on Governance Fraud Ethics And Csr, 2016
Tuğba Yıldız
Bildiri