"Bölüm Başkan Yardımcısı"
Tuncay Öktem
Yöneticilik
"Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon", Lisans, Türkçe, 2
Tuncay Öktem
Ders
"Bilgisayar", Lisans, Türkçe, 4
Tuncay Öktem
Ders
"Bisiklet", Lisans, Türkçe, 4
Tuncay Öktem
Ders
"Eğitilebilir Engelli Çocukların Fizyolojik Ve Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi", MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 27.04.2017-27.06.2018, 24898 TÜRK LİRASI
Tuncay Öktem
Proje
"Karate-Do Sporcularının Kişilik Özellikleri ile Liderlik Gücü Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Tuncay Öktem, Pınar Güzel, Günay Öktem, (13.11.2016-15.11.2016), International Eurasian Conference on Sport, Education, And Society, 2016
Tuncay Öktem
Bildiri
"7-10 Yaş Kız Öğrencilerin Obezite Sıklığı ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", Nurten Dinç, Selhan Özbey, Pınar Güzel, Tolga Beşikçi, Naci Kalkan, Sinan Seyhan, Gülay Gezer, Tuncay Öktem, (23.11.2016-25.11.2016), Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2016
Tuncay Öktem
Bildiri
"Eskrim Antrenörlerine Göre Eskrim Sporcularının Performansını Etkileyen Psikolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Nitel Çalışma", Naci Kalkan, Aylin Zekioğlu, Tuncay Öktem, Nevzat Erdoğan (13.04.2016-15.04.2016), 5th International Conference on Science Culture And Sport, 2016
Tuncay Öktem
Bildiri
"Cumhuriyet Tarihinin İlk Spor Yönetimi Kurumu: Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı (TİCİ)", Naci Kalkan, Tuncay Öktem, (21.03.2019-24.03.2019), 2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019
Tuncay Öktem
Bildiri
"Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Arastırma: BESYO Örneği", Tuncay Öktem, Murat Palalı (14.05.2015-16.05.2015), 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015
Tuncay Öktem
Bildiri
Daha Fazla Sonuç