Bölüm Başkanı Mesajı

Değerli Öğrenciler;

Gelişen ve değişen dünya düzeni, iktisadi, siyasal ve sosyal olarak birçok alanı etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu süreçte önemli olan bu değişimleri takip edebilmek veya ötesine geçebilmektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, küreselleşme ile birlikte yaşanan gelişmelerin siyaset bilimi ve kamu yönetimine küresel ve ulusal düzeydeki yansımalarını teorik, tarihsel, hukuksal ve sosyolojik açılardan inceleyen önemli bir disiplindir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olarak temel amacımız dünyada ve ülkemizdeki siyasal aktörlere hâkim, çağın gereklerine uygun yöneticiler yetiştirmektir. Bu iki ayrı disiplinin araştırma alanları birbirinden bağımsız, fakat birbiriyle paralel ilerlemekte olduğu için, 2015 yılında “Kamu Yönetimi” adıyla ilk öğrencilerini alan bölümümüzün ismini 2018 yılında “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” olarak değiştirdik.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarımız siyaset, yönetim, hukuk, kentleşme ve çevre alanlarında donanımlı ve nitelikli olarak aramızdan ayrılabilecek; kamu ve özel sektörün birçok kademesinde yöneticilik yapabileceklerdir. Bu çok disiplinli müfredatı geliştirmiş olma sebebimiz, öğrencilerimizin siyasal ve yönetsel alanda bilgi sahibi olmalarının yanı sıra,  hukuk, ekonomi, sosyoloji vb. birçok disiplin hakkında da belirli bir bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır.

Bayburt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bölümü bünyesinde barındırdığı akademik kadrosuyla; akademik bilginin geliştirilmesi, üretilmesi ve aktarılması için sahip olduğu sorumluluğun bilincindedir ve üzerinde taşıdığı bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Bölümümüz, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile ilgilenen öğrenmeye açık öğrencilerini beklemektedir.

 

Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN