Mobile Logo Türkçe Öğretimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Türkçe Öğretimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
BAYÜTÖMER Türkçe Yeterlik Sınavı (06 Nisan 2023 Perşembe)

06 Nisan 2023 Perşembe günü saat 09.00'da BAYÜTÖMER tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı yapılacaktır.

Sınava katılmak isteyen adayların;

IBAN TR840001000245647603085001 nolu Ziraat Bankası hesabına 400,00 TL sınav ücretini "BAYÜTÖMER TYS Ücreti"  açıklamasıyla pasaport numarasıyla  28/03/2023-05/04/2023 tarihleri arasında, mesai bitimine kadar yatırmaları,

Ekte yer alan "Sınava Başvuru Formu"nu bilgisayar üzerinden doldurarak, fotoğraf, sınav ücretinin dekontu ve Pasaport Fotokopisi ile (Fotoğraf Olan Sayfa) birlikte Uluslararası İlişkiler Ofisine 28/03/2023-05/04/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınav  06 Nisan 2023 Perşembe günü saat: 09.00'da Eğitim Fakültesi 105 no'lu derslikte yapılacaktır.

09.00-10.30     Okuma/Dinleme Sınavı

11.00-12.00     Yazma Sınavı

13.00                Konuşma Sınavı

 

Turkish Proficiency Exam will be held by BAYÜTÖMER on Thursday, April 06, 2023 at 09:00.

Candidates who want to take the exam;

Depositing 400,00 TL exam fee to Ziraat Bank account with IBAN TR840001000245647603085001 between the dates 28/03/2023-05/04/2023 with the explanation of "BAYÜTÖMER TYS Fee" and passport number,

By filling in the attached "Exam Application Form" on the computer, together with the photograph, receipt of the exam fee and Photocopy of the Passport (Page with Photograph), must be given to İnternational Relations Office between the dates 28/03/2023-05/04/2023 hand-delivered at the end of the day.

The exam will be held on Thursday, April 06, 2023 at 09:00 in the Faculty of Education, classroom no 105.

09.00-10.30   Reading/Listening Exam

11.00-12.00   Writing Exam

13.00             Oral Exam


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı