Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Görev Tanımları
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız
Bütçe ve Performans Şube Müdürü Görev Tanımı için tıklayınız
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü Görev Tanımı için tıklayınız
Muhasebe Yetkilisi Görev Tanımı için tıklayınız
Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı için tıklayınız
Şef Görev Tanımı için tıklayınız
İstatistikçi Görev Tanımı için tıklayınız
Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı için tıklayınız
 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı