Amaç ve Hedef

Başkanlığımızın öncelik verdiği amaç ve hedefler:

 • BİDB’nin kaynak verimliliği sağlayan bir birim olması. Parasal, zaman ve fiziki (mekan, donanım, sunucu v.b. kullanımı) kaynaklarda maksimum kullanım sağlanması.
   
 • Başkanlığımız sistem salonunda bulunan cihazlarımızın ve salonun teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak.
   
 • “Kişisel Bilişim Güvenliği, Korunma Yöntemleri, TCK’nın Bilişim Güvenliği Yasaları ve Sorumluluklarımız, Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri” içerikli bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemek,
   
 • Küliiye genelinde kötü amaçlı yazılımların (virüs, trojen, solucan, truva atı vb.) bulaşmış olduğu bilgisayarların tespiti,
   
 • Üniversitemiz tüm birimlerine web hizmeti sunmak,
   
 • Web sayfalarının hazırlanmasında destek sağlamak,
   
 • Servislerimizden yararlanan kullanıcılara maksimum hizmet üretmek ve devamını sağlamak,
Yayın Tarihi: 
Yukarı