Erasmus + Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

        2021- 2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ (KA103) ERASMUS + PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

 

  

Değerli Öğrencilerimiz;

Erasmus+ Programının küresel salgının seyrine göre; çevrimiçi başlaması, devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir. Bu sebeple Türkiye Ulusal Ajans Erasmus+ Program Koordinatörlüğü ve YÖK Başkanlığı’ndan gelen bildirimle 2021-2022 güz dönemi için üniversitemizin duyurusu ve detayları aşağıdadır.

Bilgilerinize sunulur.

COVID-19 pandemisi, Erasmus programında ve programın yürütülmesinde birtakım değişiklikler yapılmasını gerekli kılmıştır. Erasmus öğrenci değişim hareketliliğinin;

 

1-   tamamen çevrimiçi,

2-   tamamen fiziksel veya

3-   kısmi çevrimiçi kısmi fiziksel (karma) yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu doğrultuda Avrupa’daki ortak üniversitelerimizin de içinde bulunduğumuz dönemde fiziksel, çevrimiçi veya karma eğitim şeklinde yollar izlemeleri mümkündür.

Erasmus öğrenci değişiminde öğrenciye ödenen hibe konusunda da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Değişikliklere ilişkin detaylar bu ilanın “Maddi Destek” bölümünde yer almaktadır.

Ayrıca öğrencinin programını gerçekleştireceği ülkeye yönelik seyahat kısıtlamaları, yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarına yönelik kısıtlamalar, vize sürecinde yaşanması muhtemel sınırlamalar, karşı üniversitenin öğrenci kabul edip etmemesi gibi muhtemel durumlar meydana gelebilmektedir. Erasmus programına başvuruda bulunacak öğrencilerin bu hususları dikkatle göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Staj yapılacak kurumla gerekli ilişkilerin sağlanması ve belgelerin hazırlanması staja katılacak öğrencilerin sorumluluğundadır. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

 

ÖNEMLİ NOT:  Bu ilanın ardından programdan yararlanacak öğrenciler için 2020-1-TR01-KA103-081694 kodlu projenin kuralları geçerli olacak ve bu programın hibe miktarları uygulanacaktır.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.     Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

2.     Covid-19 Tedbiri Amaçlı Öğrenci Beyan Formu için   TIKLAYINIZ

3.     OBS Üzerinden Alınacak Not Çizelgesi (Transkript)

4.     Öğrenci Belgesi 

Anlaşmalı olduğumuz kurumlar bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ  

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvurmak isteyen öğrencilerin 19.04.2021 –09.05.2021 tarihleri arasında yukarıda belirtilen belgeleri temin ederek aşağıda belirtilen talimatlar doğrultusunda Erasmus Ofisi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

NASIL BAŞVURULUR?

İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle başvurular yüz yüze/elden teslim alınmayacaktır. Adayların, gerekli belgeleri, ofisimize ait e-posta adresine kendi e-posta adresleri üzerinden iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca teslim edilecek başvuru formunda bölüm koordinatörü imzası kısmı ilk aşamada boş bırakılacak adayların kabulü gerçekleştikten sonra şahsen belge teslimine geldiklerinde koordinatörleri ile iletişime geçerek gerekli imzayı alacaklardır. Başvuru adımları şu şekilde izlenmelidir;

1.     Başvuru formunun, ilanda verilen link üzerinden indirilmesi, gerekli bilgilerle doldurulması, çıktısının alınması ve imzalanması, PDF dosyasına dönüştürülmesi.

2-  COVID-19 tedbirleri kapsamında hazırlanmış olan öğrenci beyan formunun ilanda verilen link üzerinden indirilmesi, öğrenci tarafından doldurulması, çıktısının alınması ve imzalanması. Hazırlanan belgenin taratılarak PDF formatına dönüştürülmesi.

3-   Üniversitemiz “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinde öğrencinin kendi sayfasına giriş yapması, “Ders ve Dönem İşlemleri” menüsünden “Transkript” linkine tıklayarak transkript temin etmesi.

4-   E-devlet üzerinden “Öğrenci Belgesi”nin temin edilmesi.

5-   Hazırlanan belgelerin tek bir PDF formuna dönüştürülerek Erasmus Ofisimize ait erasmus@bayburt.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. E-posta gönderilirken mailin konusuna öğrencinin ad ve soyadının mutlaka yazması gerekmektedir.

 Başvuruların geçersiz sayılacağı durumlar:

E-posta gönderilirken mailin konusunda öğrencinin ad soyadının yazılmamış olması,

Eksik belge içeren, elle doldurulmuş, imzasız, resimsiz başvuru formları,

İlan tarihleri dışında yapılan başvurular,

Transkriptte yer alan not ortalaması ile uyuşmayan not ortalaması içeren başvuru formları,

 ✓Hazırlanan belgelerin tek bir PDF formunda gönderilmemiş olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 
Başvuru sürecine dair sorularınızı, ofisimize ait erasmus@bayburt.edu.tr  mail adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak.

Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması.

Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması.

BÜ’de en az bir dönem öğrenim görmüş; transkripti oluşmuş öğrenciler,

Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. Lisans eğitim kademesinin henüz ilk dönemini tamamlamamış olan öğrencilerimiz bir transkript sahibi olmadıkları için bu ilana başvurmaları uygun değildir.

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ, DİL SINAVI VE SONUÇLARIN İLANI

1.  Başvurusu alınan bütün öğrencilerin ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan Online İngilizce yeterlilik sınavına girmeleri ve başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekmektedir. Sınavla ilgili bütün detaylar Üniversitemiz Erasmus Ofisi internet adresinde (https://www.bayburt.edu.tr/tr/uluslararasi-iliskiler-ofisi ) ilan edilecektir. Bu nedenle öğrencilerin bu sayfayı düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

2.  İngilizce yeterlilik sınavına katılan öğrencilerimiz için Erasmus toplam puanları hesaplanacaktır. Toplam puan hesaplanırken 100 puan üzerinden;

Akademik not ortalamasının % 50'si ile Yabancı Dil Puanının % 50 'si alınır. Bu puanların ortalaması ile Erasmus Genel Puanı oluşturulur. Bunun dışında puan kesintisi ya da eklemesi yapılacak durumlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Her bölüm kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına*

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 +10 puan

Programdan daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)**

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 -5 puan

 

Not 1: Komisyon değerlendirme sürecinde uygun görmesi halinde sınav puanlarına baraj koyma hakkına sahiptir.

Not 2: İkili anlaşması bulunan her bölümden kontenjan miktarı kadar asil ve yine kontenjan miktarı kadar yedek öğrenci seçilecektir. Kontenjanlar her bölüm için başarı durumuna göre eşit olarak dağıtılacaktır.

Not 3: Seçim sonuçları üniversitemiz internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

 

MADDİ DESTEK

COVID-19 pandemisi sonrası gündeme gelen çevrimiçi eğitim süreci Erasmus+ öğrenci değişim programının hibe kurallarında birtakım değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Ulusal Ajans’tan üniversitelere iletilen kurallar çerçevesinde Erasmus kapsamında öğrencilere ödenecek hibelerde aşağıda belirtilen kurallar uygulanacaktır.

a)      Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b)   Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez.

c)    Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

d)    Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede(Erasmus ile gidilen ülkede) alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

e)    Erasmus programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadıyla değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.
 

           İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

           Ülkelere göre aylık hibe miktarları şöyledir:

 

 Ülke Grupları

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)

Aylık Hibe
Staj
(Avro)

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda,İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç,Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

 3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan,Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,Slovenya

 300

 400

 

 

*Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

 

 

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo 2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak için öğrencinin kendisinin, anne-babasının veya vasisinin Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi) Erasmus+ başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmesi yeterlidir. Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygunbir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs.gibi).


Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

* Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.