2021-2022 Akademik Güz Yarıyılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Sonuç Duyurusu

logo

 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 AKADEMİK GÜZ YARIYILI

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU

     Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına

erasmus

 

LÜTFEN İLANI SONUNA KADAR DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus Programı çerçevesinde 2021-2022 Güz Yarıyılında Erasmus+ Öğrenci Öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve seçimi Bayburt Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü ve Yabancı Diller Bölümü tarafından tamamlanmış bulunmaktadır.

resim


STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUCU:
 

*

GÜLENDEM YİĞİT

Beslenme ve Diyetetik

2,74

70,60

92

35

77,75

64,18

BAŞARISIZ


*Öğrenci hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvurduğu ve staj hareketliliğinden puan kesintisi talep ettiği için nihai puanından 10 puan kesinti uygulanmıştır.
 

Dil Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yazılı sınavın %75’i, sözlü sınavın ise %25’i alınarak puanlama yapılmıştır. Nihai Erasmus Notu, AGNO’nun %50’si, Dil Sınav Notunun %50’si alınarak hesaplanmıştır. Bayburt Üniversitesi Lisans programlarında uygulanmakta olan 4'lük sistem akademik ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu esas alınarak 100’lük sisteme çevrilmiştir. Nihai Erasmus notu 70’in üzerinde olan adaylar başarılı sayılmıştır.

 

‘’Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

Listede adı geçen, gitmeye hak kazanan öğrenciler "aday" statüsündedir. Ofisimizce karşı üniversitelere yapılan aday bildirme işlemlerinden sonra öğrencinin aday olarak yerleştiği üniversiteler nihai değerlendirmeyi yapacak olup öğrencinin kabulü veya reddi ofisimize bildirilecektir. Öğrencilerin red veya kabul durumunun ofisimize bildirilmesinin ardından öğrenciler e-posta adresleri üzerinden bilgilendirilecektir. 

  1. Hareketliliklerin yüz yüze başlamaması durumunda tamamının ya da bir kısmının çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmesi, karşı kurumun da kabul etmesi şartı ile hem Ulusal Ajans hem de Üniversitemiz tarafından uygun görülmüştür.
  2. Pandemi sürecinin devam etmesi ve bu durumdan kaynaklı olarak hareketliliğin çevrimiçi ya da yüz yüze gerçekleştirilememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için katılımcı tarafından yapılacak herhangi bir harcama (Uçak bileti, vize ve pasaport ücretleri vs.) mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir. Karşı kurumun ve kurumumuzun talebi doğrultusunda çevrimiçi başlayan hareketlilikler, yüz yüze devam ettirilebilecektir. Katılımcılar, yurtdışında fiziksel hareketlilik başladığında hibe almaya hak kazanırlar.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Öğrencisinin Sorumlulukları

—  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında asil olarak yerleştirilen öğrenciler, gidecekleri üniversitenin başvuru formu ve talep ettiği diğer belgeleri araştırarak temin etmelidir. Öğrenciler gerekli işlemleri, gidecekleri üniversitenin son başvuru tarihini ve evrak ulaştırılması gereken tarihleri göz önünde bulundurarak yapmalıdır. Öğrenciler gidecekleri üniversitenin Erasmus ofisleriyle iletişime geçmelidir. (Karşı Kurumdan Kabul için onay geldikten sonra).

—  Öğrencilerin, gidecekleri üniversitenin Başvuru Formunu (Application Form) doldurup karşı tarafa gönderdikten sonra kabul edildiklerine dair karşı kurumdan Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) belgesi temin etmesi gerekmektedir. Öğrencilerimiz, karşı kuruma posta ile gönderilmesi gereken belgeleri ofisimiz aracılığıyla gönderebilirler.

—  Öğrenciler, dönem başında Bayburt Üniversitesi’nde öğrencisi oldukları bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmalarına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez ancak bu durum gideceği üniversitenin kurallarına göre değişiklik gösterebilir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında yedek listede yer alan öğrenciler hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak isterlerse ofisimize dilekçe ile başvuru yapıp anlaşmalı üniversitelerin kontenjan durumuna göre hareketlilikte bulunabilirler.

Feragat Ve İtiraz Durumu

Erasmus+ Öğrenim hareketliliğinden asil olarak yararlanmaya hak kazanıp hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin feragat ve/veya sonuçlara itiraz dilekçelerini 24.05.2021 tarihinde saat 17.00’a kadar erasmus@bayburt.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Küresel COVID-19 salgını sebebiyle 2021/2022 Akademik Yılı Güz Dönemine yerleştirilen öğrencilerimiz için de virüsün dünya üzerindeki sürecine bağlı olarak değişiklikler olması ihtimal dahilindedir.

Uyarı: COVID-19 salgınının etkileri devam etmektedir. Yerleştirme yapılan kurumların, öğrenci kabul etmeme, sadece çevrimiçi hareketliliği kabul etme, kontenjan sayısı azaltma kararı gibi durumlar oluşabilir.

Önemli dikkat

25 Mayıs Salı Günü Saat 11.00’da Erasmus oryantasyon toplantısı Microsoft Teams Üzerinden yapılacaktır. Microsoft Teams hesabı olmayan öğrenciler https://bayuzem.bayburt.edu.tr/ adresinden ilgili yönergeleri takip ederek bir hesap oluşturmalıdırlar. Toplantıya katılım özellikle içinde bulunduğumuz pandemi şartlarından dolayı son derece önemlidir. Ayrıca Erasmus sürecine dair tüm bilgilendirmeler, soru ve cevaplar, belge ve doküman paylaşımı da bu program üzerinden sağlanacaktır. Bu nedenle asil ve yedek aday olan tüm öğrencilerin bu konuya gereken önemi ve ciddiyeti göstermeleri beklenmektedir.

Toplantı katılım kodu: ix4fxaf

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü