2020- 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi (KA103) Erasmus + Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

LÜTFEN İLANI DİKKATLİCE OKUYUNUZ!!

Değerli Öğrencilerimiz;

Erasmus+ Programının küresel salgının seyrine göre; çevrimiçi başlaması, devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir. Bu sebeple Türkiye Ulusal Ajans Erasmus+ Program Koordinatörlüğü ve YÖK Başkanlığından gelen bildirimle 2020-2021 dönemi için üniversitemiz duyurusu ve detayları aşağıdadır.

Bilgilerinize sunulur.

COVID-19 pandemisi, Erasmus programında ve programın yürütülmesinde bir takım değişikler yapılmasını gerekli kılmıştır. Erasmus öğrenci değişim hareketliliğinin;

1-   tamamen çevrimiçi,

2-   tamamen fiziksel veya

3-   kısmi çevrimiçi kısmi fiziksel (karma) yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu doğrultuda Avrupa’daki ortak üniversitelerimizin de, içinde bulunduğumuz dönemde fiziki, çevrimiçi veya karma eğitim şeklinde yollar izlemeleri mümkündür.

Erasmus öğrenci değişiminde öğrenciye ödenen hibe konusunda da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Değişikliklere ilişkin detayları bu ilanın “Maddi Destek” bölümünde yer almaktadır.

Ayrıca öğrencinin programını gerçekleştirileceği ülkeye yönelik seyahat kısıtlamaları, yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarına yönelik kısıtlılıklar, vize sürecinde yaşanması muhtemel sınırlamalar, karşı üniversitenin öğrenci kabul edip etmemesi gibi muhtemel durumlar meydana gelebilmektedir. Erasmus programına başvuruda bulunacak öğrencilerin bu hususları dikkatle göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Staj yapılacak kurumla gerekli ilişkilerin sağlanması ve belgelerin hazırlanması staja katılacak öğrencilerin sorumluluğundadır. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.
 

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurmak isteyen öğrencilerin; 21.10.2020 –06.11.2020 tarihleri arasında Başvuru Formu, Öğrenci Belgesi, Covid-19 Tedbiri Amaçlı Öğrenci Beyan Formu ve almış oldukları bütün dersleri içeren, OBS üzerinden temin edebilecekleri Not Çizelgeleri (Transkript) ile Erasmus Ofisine aşağıda belirtilen şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir.

İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle başvurular yüz yüze/elden teslim alınmayacaktır. Adayların, gerekli belgeleri, ofisimize ait e-posta adresine kendi e-posta adresleri üzerinden iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca teslim edilecek başvuru formunda bölüm koordinatörü imzası kısmı ilk aşamada boş bırakılacak adaylar kabulü gerçekleştikten sonra şahsen belge teslimine geldiklerinde koordinatörleri ile iletişime geçerek gerekli imzayı alacaklardır. Başvuru adımları şu şekilde izlenmelidir;

1-   Başvuru formunun, ilanda verilen link üzerinden indirilmesi, gerekli bilgiler ile doldurulması, çıktısının alınması ve imzalanması. Tüm belgelerin birleştirilerek mümkünse tek bir PDF dosyasına dönüştürülmesi

2-   COVID-19 tedbirleri kapsamında hazırlanmış olan öğrenci beyan formunun ilanda verilen link üzerinden indirilmesi, öğrenci tarafından doldurulması, çıktısının alınması ve imzalanması. Hazırlanan belgenin taratılarak PDF formatına dönüştürülmesi.

3-   Üniversitemiz “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinde öğrencinin kendi sayfasına giriş yapması, “Ders ve Dönem İşlemleri” menüsünden “Transkript” linkine tıklayarak transkriptin temin edilmesi.

4-   E-devlet üzerinden “Öğrenci Belgesi”nin temin edilmesi.

5-   Hazırlanan ve PDF formuna dönüştürülen belgelerin Erasmus Ofisimize ait erasmus@bayburt.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi. E-posta gönderilirken mailin konusunda öğrencinin adı soyadının mutlaka yazılması gerekmektedir.

Başvuruların geçersiz sayılacağı durumlar

✓ E-posta gönderilirken mailin konusunda öğrencinin adı soyadının yazılmamış olması

✓ Eksik belge içeren, elle doldurulmuş, imzasız, resimsiz başvuru formları,

✓ İlan tarihleri dışında yapılan başvurular,

✓ Transkriptte yer alan not ortalaması ile uyuşmayan not ortalaması içeren başvuru

formları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sürecine dair sorularınızı, ofisimize ait erasmus@bayburt.edu.tr  mail adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız

Covid-19 Tedbiri Amaçlı Öğrenci Beyan Formu için tıklayınız

Anlaşmalı olduğumuz kurumlar bilgilerine ulaşmak için tıklayınız
 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

✓ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

✓ Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de ki yükseköğretim kurumlarında

kayıtlı öğrenci olmak.

✓ Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması.

✓ Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması.

✓ BÜ’de en az bir dönem öğrenim görmüş; transkripti oluşmuş öğrenciler,

✓ Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. Lisans eğitim kademesinin henüz ilk dönemini tamamlamamış olan  öğrencilerimiz henüz bir transkript sahibi olmadıkları için bu ilana başvurmaları uygun değildir.

✓ Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

✓ Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

✓ Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

✓ Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

Öğrenimlerinin 1. yılında olan öğrenciler, bir akademik dönemi henüz tamamlamamış olduklarından programa başvuruda bulunamayacaklardır.
 

ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ, DİL SINAVI VE SONUÇLARIN İLANI

1.  Başvurusu alınan bütün öğrencilerin ileriki bir tarihinde gerçekleştirilecek olan Online İngilizce yeterlilik sınavına girmeleri ve başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Sınavla ilgili bütün detaylar Üniversitemiz Erasmus Ofisi internet adresinde (https://www.bayburt.edu.tr/tr/uluslararasi-iliskiler-ofisi ) ilan edilecektir. Bu nedenle öğrencilerin bu sayfayı düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

2.  İngilizce yeterlilik sınavına katılan öğrencilerimiz için Erasmus toplam puanları hesaplanacaktır. Toplam puan hesaplanırken; Toplam 100 puan üzerinden;

✓ Akademik not ortalamasının % 50'si ile Yabancı Dil Puanının % 50 'si alınır. Bu puanların ortalaması ile Erasmus Genel Puanı oluşturulur. Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

✓ Her bölüm kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı

puanlar şunlardır:
 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

*[1]Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya

barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Programdan daha önce yararlanma (hibeli veya

hibesiz)***

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim

kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak

düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz

katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması

halinde uygulanır)

-5 puan

 

**Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Not: Komisyon değerlendirme sürecinde uygun görmesi halinde sınav puanlarına baraj koyma hakkına sahiptir.

1.      İkili anlaşması bulunan her bölümden kontenjan miktarı kadar asil ve yine kontenjan miktarı kadar yedek öğrenci seçilecektir

2.      Seçim sonuçları üniversitemiz internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

 

[1] *Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. ii Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

MADDİ DESTEK

COVID-19 pandemisi sonrası gündeme gelen çevrimiçi eğitim süreci Erasmus+ öğrenci değişim programının hibe kurallarında bir takım değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Ulusal Ajans’tan üniversitelere iletilen kurallar çerçevesinde Erasmus kapsamında öğrencilere ödenecek hibelerde aşağıda belirtilen kurallar uygulanacaktır.

 

a)        Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b)    Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez.

c)    Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

d)     Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede(Erasmus ile gidilen ülkede) alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

e)      Erasmus programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.
 

         İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

         Ülkelere göre aylık hibe miktarları şöyledir;

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Öğrenim

(Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup

Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda,

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç,

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz,

Yunanistan,

500

600

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan,

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,

Slovenya

300

400

 

*Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 €

ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak için öğrencinin kendisine, anne-babasına veya

vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus+

başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmesi yeterlidir.

Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun

bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs.

gibi).