Mevzuat Komisyonu

MEVZUAT KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN   Başkan
  Genel Sekreter Doç. Dr.  Ufuk TÖMAN   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı Nazmi KARABULUT   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi  Cihan PALOLUOĞLU   Üye
  Avukat Nuri TURAN   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ birimi yürütmektedir.