Yüksekokul Müdürü طبيب معلم Hamit Emre Kızıl

Yüksekokul Müdür Yardımcısı معلم Ümit Karakaş

Yüksekokul Sekreteri Hakan Dağlar