Yüksekokul Müdürü طبيب معلم Hamit Emre Kızıl

Müdür Yardımcısı طبيب معلم Sinan Bayram
Müdür Yardımcısı طبيب معلم Nurcan Demircan Aksan

Yüksekokul Sekreteri تعمل Fakülte Sekreteri Mustafa Kansız