Yüksekokul Müdürü طبيب معلم Fatih Demir

Yüksekokul Müdür Yardımcısı طبيب معلم Nesrin Ecem Bayram
Yüksekokul Müdür Yardımcısı طبيب معلم Naciye Kutlu Kantar

Yüksekokul Sekreteri Ahmet Semiz