Bilgisayar İşletmeni Şeref Yılmaz
2020 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Teknik Bilimler MYO - İnşaat Bölümü - İnşaat Teknolojisi Programı
2001 OF HMB ULUSOY MTA LİSESİ - İnşaat Teknolojisi Alanı - Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Dalı