فاكس 04582111178

BAYUNİMER - طلب معلومات

موضوع:

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

Mühendislik Fakültesi Dede Korkut Kampüsü 69000/BAYBURT