Akademik Teşvik Düzenleme,Denetleme ve İtiraz Komisyonu

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL   Başkan
  Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL   Üye
  Prof. Dr. Sedat MADEN   Üye
  Doç. Dr. Bünyamin ALIM   Üye
  Doç  Dr. Ünal GÜLHAN   Üye
  Doç. Dr. Murat KUL   Üye
  Doç. Dr. Ahmet İLHAN   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Emin MERCAN   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Turgay KABAK   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Naciye KUTLU KANTAR   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini GENEL SEKRETERLİK birimi yürütmektedir.