Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul Ve Kayıt Komisyonu

ULUSLARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOMİSYONU 

 

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Profesör Doktor Metin UÇURUM   Başkan
  Dr. Öğretim Üyesi Fatih DEMİR   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Fatih KAYA   Üye
  Doç. Dr.  Murat ÇOLAK   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Özkan DAYI   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Erman Kadir ÖZTEKİN   Üye
  Öğr. Görevlisi Tuğba AKKOYUN KOÇ   Üye
  Daire Başkanı Cuma AYTEMÜR   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.
       DAYANAK
       
BAYÜ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri Yönergesi